Cloud RAW-billedbehandling

Du kan uploade RAW- eller Compact RAW-billeder til image.canon for at oprette JPEG- eller HEIF-billeder. RAW-billeder forbliver de samme, som da de blev taget, så du kan justere behandlingsbetingelserne for at oprette flere JPEG'er og HEIF'er.

Forholdsregler

 • Gratis tilmelding på image.canon skal være foretaget på forhånd.

  Bemærk, at RAW-billedbehandling kræver et betalt abonnement. Du kan finde flere oplysninger om abonnement på webstedet image.canon.

 • Billeder, som er genereret via denne behandling, gemmes på image.conon-servere. De behandlede billeder bliver ikke gemt på kameraet.

Bemærk

 • Inden du behandler billederne, skal kameraet have forbindelse til image.canon ().

Kontrol af behandlingskapacitet

Du kan se hvor mange billeder, du kan behandle, på image.canon.

 1. Vælg [Afspilning: RAW-billedbeh. i cloud'en].

 2. Vælg [Kontr. behandl.kapa. (genindlæs)].

  • Kameraet tilgår image.canon.
 3. Kontrollér kvaliteten i [Behandl.kapacitet].

  • Oplysninger i [Behandl.kapacitet] er opdateret.

Forholdsregler

 • [Behandl.kapacitet] er [0], medmindre du har et betalt abonnement til cloud RAW-billedbehandling. Du modtager oplysninger om abonnement på den e-mailadresse, som er registreret på image.canon, hvis du kontrollerer behandlingskapaciteten uden et abonnement.

Tilføj billeder til behandling

 1. Vælg [Tilføj billeder til behandling].

 2. Vælg en indstilling, vælg derefter billeder.

  • Du kan vælge flere billeder, så de kan behandles på én gang.

  Vælg billeder

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge et billede, som skal behandles, og tryk derefter på knappen SET.
  • Tryk på knappen Q (Quick Control).

  Vælg område

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg derefter det sidste billede (slutpunkt). Et flueben [Kontrollér] vedhæftes alle billederne inden for området mellem det og sidste billede.
  • Hvis du vil behandle andre billeder, skal du gentage dette trin.
  • Tryk på knappen Q (Quick Control).
 3. Indstil de ønskede behandlingsforhold.

  Brug optageindstillinger

  • Billeder behandles ved hjælp af billedindstillinger på det tidspunkt, hvor de tages.
  • Billeder, der er optaget med [Optagelse: HDR-optagelse HDR PQ] indstillet til [Aktivér] behandles for at oprette HEIF-filer [Deaktivér] behandles for at oprette JPEG-filer.

  Indstil behandling→JPEG/Indstil behandling→HEIF

  • Brug Multikontrol til at vælge et punkt.
  • Drej vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger for at skifte indstillingen.
  • Tryk på knappen SET for at få adgang til skærmen til funktionsindstilling.
  • Tryk på knappen Slet for at gå tilbage til billedindstillingerne på optagelsestidspunktet, og vælg derefter [OK], når [Tilbage til billedindstillinger] vises.

  Sammenligningsskærm

  • Du kan skifte mellem skærmene [Efter ændring] og [Billedindstillinger] ved at trykke på knappen INFO og dreje vælgeren Quick Control-vælger.
  • Punkter, som er orange på skærmen [Efter ændring], er blevet ændret efter optagelsestidspunktet.
  • Tryk på knappen MENU for at gå tilbage til skærmen med behandlingsindstillinger.
 4. Vælg [Gem].

  • Når du bruger [Indstil behandling→JPEG] eller [Indstil behandling→HEIF], skal du vælge [Gem og afslut] (Gem).
  • Læs meddelelsen, og vælg [OK].
 5. Føj til listen over uploadede billeder.

  • Læs meddelelsen, og vælg [OK].

Kontrol/fjernelse af valgte billeder

 1. Vælg [Kontrollér/fjern valgte bill.].

 2. Gennemse dine billeder.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at kontrollere billederne.
  • Tryk på knappen SET for at fjerne fra listen over uploadede billeder.

   [Kontrollér] vises.

  • Tryk på knappen Slet for at kontrollere billedbehandlingsbetingelserne.
 3. Fjern det aktuelle billede fra listen over uploadede billeder efter behov.

  • Tryk på knappen MENU.

   Vælg [OK], når der vises en meddelelse om fjernelse af billeder fra listen over uploadede billeder.

Upload billeder

 1. Vælg [Send].

 2. Læs meddelelsen.

  • Læs meddelelsen, og tryk på [Send].
  • Du modtager en besked på den e-mailadresse, som er registreret på dit Canon-ID, når dine filer er klar til behandling, og når de er færdigbehandlet.

Forholdsregler

 • Antallet af billeder og behandlingskapaciteten kan være opdateret forkert, hvis en [Err 138]-overførselsfejl vises under uploading. Bemærk, at selv hvis antallet af billeder og behandlingskapaciteten ikke er opdateret korrekt, kan billeder muligvis behandles på serveren. Vent, indtil du får en besked via e-mail om, at behandlingen er afsluttet.
 • Kameraet fortsætter med at uploade billeder, selv hvis [Stop] er valgt på skærmen [Send billeder]. For at annullere skal du vælge [OK] på [Annullér overførsel]-skærmen, når adgangsindikatoren blinker.
 • Afhængigt af hvad du valgte [OK] på [Annullér overførsel]-skærmen, kan uploading muligvis fortsætte, og billederne kan muligvis behandles på serveren.