Kopiering af billeder

Du kan kopiere billederne på det ene kort til det andet for at gemme en ekstra kopi.

Alle billeder i en mappe eller på et kort kan også kopieres samtidigt.

Forholdsregler

 • I forbindelse med omfattende kopiering skal du overveje et valgfrit tilbehør til almindelig stikkontakt (sælges separat).
 • Hvis destinationsmappen eller kortet allerede har et billede med det samme filnummer, vises [Udelad billede og forsæt], [Erstat eksisterende billede] og [Annuller kopiering]. Vælg en kopieringsmetode, og tryk derefter på SET.

  • [Udelad billede og forsæt]: Alle billeder med samme filnummer springes over og kopieres ikke.
  • [Erstat eksisterende billede]: Eventuelle billeder med samme filnummer (inklusive beskyttede billeder) overskrives.

  Overskrevne billeder, der har oplysninger om printrækkefølge (), kræver, at du angiver oplysninger om printrækkefølge igen.

 • Printrækkefølge og oplysninger om billedoverførsel medtages ikke i billedkopier.
 • Optagelse er ikke mulig under kopiering. Vælg [Afbryd], før du optager.

Bemærk

 • Billeder kopieres fra det kort, der er valgt i [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg] (i enten [ Optag/afspil]/[ Optag/afspil] eller [ Afspil]/[ Afspil]).
 • Kopier af filer har samme filnavn som det oprindelige billede.
 • Med [Vælg bil.] er det ikke muligt at kopiere filer i flere mapper på samme tid. Vælg de billeder, du vil kopiere fra en mappe, ét ad gangen.
 • Alle de stemmememoer, der føjes til billeder, kopieres også.

Kopiering af individuelle billeder

 1. Vælg [Afspilning: Billedkopiering].

 2. Vælg [Vælg bil.].

  • Kontrollér kortnummer for kildekort og valgt kort og den ledige plads på målkortet.
  • Vælg [Vælg bil.], og tryk derefter på SET.
 3. Vælg mappen.

  (1) Antal billeder i mappe

  (2) Laveste filnummer

  (3) Mappenavn

  (4) Højeste filnummer

  • Vælg kildemappen, og tryk derefter på SET.
  • Når du vælger mappen, skal du se de billeder, der vises til højre på skærmen.
 4. Vælg et billede, der skal kopieres.

  (1) Samlet antal billeder, der er valgt

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et billede, der skal kopieres, og tryk derefter på SET.
  • Gentag trin 4 for at vælge et andet billede, der skal kopieres.
 5. Tryk på Q (Quick Control)-knappen.

 6. Vælg [OK].

  • Kontroller det valgte kort, og vælg derefter [OK].
 7. Vælg destinationsmappen.

  • Vælg den mappe, billedet skal kopieres til, og tryk derefter på SET.
  • Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du vælge [Opret mappe].
 8. Vælg [OK].

  • Kontrollér oplysningerne på kildekort og valgt kort, og vælg derefter [OK].
  • Resultaterne vises, når kopieringen er afsluttet. Vælg [OK] for at vende tilbage til skærmen i trin 2.

Kopiering af et område af billeder

Du kan kopiere alle de angivne billeder på én gang ved at vælge de første og sidste billeder i et område, når du ser på billederne i indeksvisningen.

 1. Vælg [Område].

 2. Vælg mappen.

  • Vælg kildemappen, og tryk derefter på SET.
  • Når du vælger mappen, skal du se de billeder, der vises til højre på skærmen.
 3. Angiv billedområdet.

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg derefter det sidste billede (slutpunkt). Et flueben [Kontrollér] vedhæftes alle billederne inden for området mellem det og sidste billede.
  • Gentag trin 3 for at vælge et andet billede, der skal kopieres.
 4. Tryk på Q (Quick Control)-knappen.

  • Billeder i det angivne område bliver nu kopieret.

Kopiering af alle billeder i en mappe eller på et kort

Du kan kopiere alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt.

Hvis du vælger [Vælg] eller [Alle bil.] i [Afspilning: Billedkopiering], kopieres alle de billeder, den indeholder.