Redigering af oplysninger om filmretning

Du kan manuelt redigere oplysninger om retning på filmafspilning (hvilket bestemmer, hvilken side der er op).

  1. Vælg [Afspilning: Ændr rot.info for film].

  2. Vælg en film.

    • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge en film med retningsoplysninger, du vil ændre.
  3. Rediger oplysninger om retning.

    • Når du ser kameraet og Billedretning-ikonet øverst til venstre på skærmen, skal du trykke på SET for at angive, hvilken side der er op. Hvert enkelt tryk på SET redigerer oplysningerne om filmens drejning på følgende måde: [Filmretning] → [Filmretning højre] → [Filmretning venstre].

Forholdsregler

  • Film afspilles vandret på kameraet og via HDMI-videoudoutput uanset indstillingen [Indstilling: Tilføj rot.info ] ().
  • Oplysninger om filmretning for film, der er optaget med andre kameraer, kan ikke redigeres med dette kamera.