Redigering af en films første og sidste scener

Du kan redigere de første og sidste scener ud af en film i intervaller på ca. 1 sekund.

 1. I enkeltbilledvisningen skal du trykke på SET.

 2. Gå til panelet til filmafspilning, og vælg [Redigér].

 3. Angiv den del, der skal redigeres ud.

  • Vælg enten [] (slet start) eller [] (slet slut).
  • Tryk Multikontrol til venstre eller højre for at gå et billede frem eller tilbage. Bliv ved med at holde Multikontrollen nede for at spole hurtigt eller bladre hurtigt gennem billeder. For hvert drej af Quick Control-vælger 1 vælgeren gås der et billede tilbage eller frem.
  • Tryk på SET, når du har besluttet, hvilken del der skal redigeres ud. Den del, der er angivet med en linje i bunden af skærmen, ændres ikke.
 4. Kontrollér den redigerede film.

  • Vælg [Afspilning] for at afspille den redigerede film.
  • Hvis du vil ændre redigeringsdelen, skal du gå tilbage til trin 3.
  • Tryk på knappen MENU for at annullere redigeringen.
 5. Gem.

  • Vælg [Gem og afslut] (1).
  • Skærmen til lagring vises.
  • Hvis du vil gemme den som en ny film, skal du vælge [Ny fil] eller gemme den og overskrive den oprindelige filmfil, skal du vælge [Overskriv].
   Vælg [Gem komprimeret] (2) for at gemme en komprimeret version af filen. 4K-film konverteres til Full HD-film før komprimering.
  • På bekræftelsesskærmen skal du vælge [OK] for at gemme den redigerede film og vende tilbage til filmafspilningsskærmen.

Forholdsregler

 • Da redigeringen foretages i trin på ca. 1 sekund (ved den position, der er oplyst med [Angiven position] nederst på skærmen), kan den faktiske position, hvor film beskæres, være anderledes end den position, du har angivet.
 • Film, der er optaget med et andet kamera, kan ikke redigeres med dette kamera.
 • Du kan ikke redigere en film, når kameraet er tilsluttet en computer.
 • Komprimer og gem er ikke til rådighed for følgende film.

  • Film, der er optaget med [Optagelse: HDR-optagelse ] indstillet til [Aktivér]
  • Film, der er optaget med [Optagelse: Canon Log-indstillinger] indstillet til [Til ()]
  • Film optaget i formaterne Full HD29,97 fpsIPB (lille) (NTSC), Full HD25,00 fpsIPB (lille) (PAL), Full HD23,98 fpsIPB (lille) (NTSC) eller 4K-DHI
 • Film bliver muligvis ikke komprimeret når den resterende batterikapacitet er lav. Brug af fuldt opladet batteri eller tilbehør til almindelig stikkontakt (sælges separat) anbefales.
 • For omfattende filmredigering skal du overveje et valgfrit tilbehør til almindelig stikkontakt