Forstørret billedvisning

Du kan forstørre visningen af dine optagne billeder.

 1. Forstør billedet.

  • Du kan forstørre på disse tidspunkter: 1. Under billedafspilning (enkeltbilledvisning), 2. Under billedgennemgang efter optagelse og 3. Når kameraet er klar til optagelse.
  • Tryk på Forstør/reducér-knappen.
  • Den forstørrede visning vises. Placeringen af det forstørrede område (1) vises nederst til højre på skærmen sammen med [Quick Control-vælger 2Forstør eller reducér].
  • Hvis du vil forstørre billeder, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 2 med uret.
  • Hvis du vil reducere forstørrelse, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 2 mod uret. Du kan gå til indeksvisning () ved at dreje vælgeren yderligere (kun på 1. og 3.).
 2. Rul på billedet.

  • Brug Multikontrol til at rulle rundt i det forstørrede billede.
  • Med Smart-kontrol, kan du også flytte selve det forstørrede område.
  • Tryk på knappen Forstør eller reducér eller MENU for at forlade den forstørrede visning.

Bemærk

 • Hvis du vil skifte til andre billeder, mens du bevarer den forstørrede visning, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 (kun på 1. og 3.).
 • Du kan ikke bruge forstørrelse til film.

Indstilling af første forstørrelsesgrad

Du kan indstille den første forstørrelsesgrad.

 1. Vælg [Afspilning: Forstørrelse].

 2. Vælg [Forstørrelse (apx)].

 3. Vælg en indstilling.

  • 2x, 4x, 8x, 10x

   Forstørret visning starter ved det valgte forstørrelsesområde.

  • Faktisk str.

   Pixlerne i det optagede billede vises ved cirka 100 %.

  • Som sidst

   Forstørrelsen genoptages fra den samme som sidste gang, du forlod den forstørrede visning med knappen Afspilning eller Forstør eller reducér.

Indstilling af første forstørrelsespositionen

Du kan indstille den første forstørrelsespositionen.

 1. Vælg [Afspilning: Forstørrelse].

 2. Vælg [Forstørret position].

 3. Vælg en indstilling.

  • Fra midten

   Forstørret visning starter ved midten af skærmen.

  • Fra fokuspunkt

   Forstørret visning med AF-punkt i fokus starter i det AF-punkt, hvor der er fokus. Hvis billedet er optaget med manuel fokusering, starter den forstørrede visning i midten af skærmen.

Forstørrelse for efterfølgende billeder

Du kan angiver, hvorvidt den samme positionen skal beholdes for forstørret visning eller bruge den position, der blev indstillet i [Forstørret position], når de efterfølgende billeder vises.

 1. Vælg [Afspilning: Forstørrelse].

 2. Vælg [Bevar position].

 3. Vælg en indstilling.

  • Aktivér

   Den akutelle forstørrede position beholdes, når efterfølgende billeder vises i forstørret visning.

  • Deaktivér

   Den position, der er indstillet i [Forstørret position], anvendes, når efterfølgende billeder vises i forstørret visning.