Fv: Fleksibelt prioriteret AE

I denne metode kan du indstille lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed manuelt eller automatisk og kombinere disse indstillinger med dit valg af eksponeringskompensation. Optagelse i [Fleksibelt prioriteret AE]-metoden med kontrol over hver af disse parametre svarer til optagelse i [Program AE]-, [Lukkerprioriteret AE]-, [Blædeprioritet AE]- eller [Manuel eksponering]-metoden.

[Fv] står for fleksibel værdi.

 1. Indstil optagelsesmetoden til [Fleksibelt prioriteret AE].

  • Tryk på knappen MODE, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at vælge [Fleksibelt prioriteret AE].
 2. Indstil lukkertiden, blændeværdien og ISO-hastigheden.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 for at vælge et emne, du vil indstille. Der vises [Kommandovælger] til venstre for det valgte emne.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at angive indstillingen.
  • Hvis du vil nulstille indstillingen til [AUTO], skal du trykke på knappen Slet.
 3. Indstil mængden af eksponeringskompensation.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 2, og vælg indikatoren for eksponeringsniveauet. [Kommandovælger] eller [Quick Control-vælger 1] vises til venstre for indikatoren for eksponeringsniveau.
  • Drej vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger 1 for at ændre niveauet.
  • Hvis du vil nulstille indstillingen til [±0], skal du trykke på knappen Slet.

Kombinationer af funktioner i [Fleksibelt prioriteret AE]-metoden

Lukkertid Blændeværdi ISO-hastighed Eksponerings-
kompensation
Optagelsesmetode
[AUTO] [AUTO] [AUTO] Tilgængelig Svarende til [Program AE]
Manuelt valg
Manuelt valg [AUTO] [AUTO] Tilgængelig Svarende til [Lukkerprioriteret AE]
Manuelt valg
[AUTO] Manuelt valg [AUTO] Tilgængelig Svarende til [Blædeprioritet AE]
Manuelt valg
Manuelt valg Manuelt valg [AUTO] Tilgængelig Svarende til [Manuel eksponering]
Manuelt valg

Forholdsregler

 • Blinkende værdier angiver en risiko for undereksponering eller overeksponering. Juster eksponeringen, indtil værdien holder op med at blinke.

  Langsom synkronisering bruges ikke under lav belysning, når du har konfigureret [Fleksibelt prioriteret AE]-metoden til at ligne [Blædeprioritet AE] eller [Program AE], også når [Langsom synk.] i [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol] er indstillet til [1/250-30sek. auto] (eller [1/200-30sek. auto]).

Bemærk

 • Værdier for lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed, som er indstillet til [AUTO], er understreget.
 • Du kan indstille lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed til [AUTO] og mængden af eksponeringskompensation til [±0] i trin 2 eller 3 ved at holde knappen Slet nede.