Brug af øjestyring

Du kan styre fokusering ved at se på AF-punkter for at vælge dem i søgeroptagelse (øjestyring).

Fremgangsmåden til at registrere egenskaberne på din synslinje for nøjagtig registrering af øjebevægelse med kameraet i søgeroptagelse kaldes kalibrering. Kalibrering giver mulighed for mere nøjagtig øjestyring.

Forholdsregler

 • Øjestyring er kun muligt i forbindelse med stillbilledoptagelse.

Udførelse af kalibrering

Efter at have justeret søgeren, udfører () kalibrering under samme forhold, som når du vil optage (som f.eks. med eller uden briller eller kontaktlinser).

I forbindelse med kalibrering skal du holde øjet tæt på søgeren.

 1. Vælg [Indstilling: Øjenkontrol].

 2. Vælg [Kalibrering (CAL)].

  • Kallibreringsresultater (Kalibreringsdata) gemme i det aktuelle [CAL-nr.]-nummer.
 3. Vælg [Start].

 4. Se gennem søgeren

  • Hold kameraet horisontalt, se gennem søgeren, så de fire hjørner på skærmen vises med lige stor afstand.
  • Tryk på Multifunktion-knappen.
 5. Start kalibrering.

  • Kig på den viste indikator, og tryk på knappen Multifunktion.
  • Bliv ved med at se på indikatoren uden at blinke, indtil den forsvinder.
  • Denne proces skal gentages for indikatorerne i alle fem positioner (center, højre, venstre, øverst og nederst).
 6. Udførelse af kalibrering for lodret optagelse.

  • For at få mere nøjagtig øjestyring skal du vælge [Forbedr] og foretage kalibrering for lodret optagelse.
  • Hold kameraet lodret, se gennem søgeren, så de fire hjørner på skærmen vises med lige stor afstand, og gentag derefter trin 5.
  • Hvis du også vil optage lodret med kameragrebet vindt i den modsatte retning, skal du foretage kalibrering, mens du holder du kameraet i denne retning.
  • For at afslutte kalibrering efter kun at have kalibreret til vandret optagelse, skal du gå til trin 7.
 7. Afslut kalibrering.

  • Vælg [Afslut]. Kallibreringsresultater (Kalibreringsdata) gemmes i det kalibreringsnummer, som vises i trin 2.
  • Efter kalibrering skal du kigge gennem søgeren og sørge for, at pilen flytter sig tilsvarende. Hvis pilen ikke ser ud til at følge dit blik nøje, skal du foretage en ny kalibrering.

Tilføjelse af kalibreringsdata

For at registrere kalibreringsdata fra andre brugere eller med briller på, skal du vælge et tilgængeligt nummer for at tildele data fra de tal, som er mærket med [Tilgængelige talikon] på [CAL-nr.] skærmen, og derefter foretage kalibrering.

Brug af øjestyring for AF

Forholdsregler

 • Brug altid øjestyring under de samme forhold med briller på, som da du foretog kalibrering (som f.eks. med eller uden briller eller kontaktlinser).

Menuindstillinger

 1. Vælg [Indstilling: Øjenkontrol].

 2. Vælg [Øjenkontrol].

 3. Vælg [Til].

  • Du kan aktivere skift mellem [Øjenkontrol] [Aktivér] og [Deaktivér] fra Quick Control-skærmen ved at tilpasse Quick Control-skærmen ().
 4. Vælg [CAL-nr.].

  • Vælg et kalibreringstal, som passer til dit syn (som f.eks. med eller uden briller).
 5. Vælg, hvilke kalibreringsdata, som skal anvendes.

  • Tryk på SET.

Handlinger i søgeroptagelse

 1. Se på motivet.

  • A pil (1) vises, når du ser gennem søgeren.
  • Når [Autofokus: Motivsporing] er indstillet til [Til], vises også en sporingsramme [] (2), når der registreres motiver.
  • Se på den position, som du vil fokusere på. For at fokusere på positionen i sporingsrammen skal du se på sporingsrammen.
  • Pilen stopper måske med at flytte sig, medmindre kameraet kan følge din øjenbevægelse. Hvis den gør det, skal du holde kameraet væk fra dit ansigt et øjeblik, derefter se gennem søgeren igen, så de fire hjørner på skærmen vises med lige stor afstand.
 2. Bekræft motivet for at starte fokuseringen.

  • Når udløserknappen trykkes halvt ned bekræftes motivet, der skal fokuseres på.
  • Når [Autofokus: AF-område] er indstillet til [Hele område-AF], fokuserer kameraet i det område, som er tæt på pilen.

   Når AF-området er indstillet til en anden mulighed end [Hele område-AF], fokuserer kameraet, når AF-området er flyttet til pilens position.

  • Når [Autofokus: AF-funktion] er indstillet til [Servo AF], bliver det aktive AF-punkt blåt (3). Kameraet fortsætter med at spore og fokusere på det bekræftede motiv, så længe du holder udløserknappen halvt nede. Du kan stoppe sporing ved at trykke på M-Fn 2-knappen.
  • Når [Autofokus: AF-funktion] er indstillet til [One-Shot AF], bliver det aktive AF-punkt grønt. Når du trykker udløserknappen halvt ned indstilles fokus til den aktuelle position.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

Forholdsregler

 • Hvis AF-punktet ikke flytter sig i henhold til den position, du har angive, efter du har bekræftet motivet, skal du holde kameraet væk fra dit ansigt, og derefter se gennem søgeren igen eller foretage en ny kalibrering.

Bemærk

 • Du kan tildele bekræftelse på øjestyringsmotivet ([Flyt AF-punkt med øjenkontrol]) og AF-aktivering ([Måling og AF start]) til forskellige knapper [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper].
 • Når [Autofokus: AF-område] er indstillet til [Hele område-AF], bliver kameraet ved med at spore og fokusere på det bekræftede motiv, selv når du slipper udløserknappen, efter at du har holdt den halvvejs nede. Du kan stoppe sporing ved at trykke på M-Fn 2-knappen.

Brug øjestyring til at vise fokusstyr

Når du indstiller [Autofokus: Fokusguide] til [Til], kan du bruge øjestyring til at vise fokusstyr for at få hjælp, når du fokuserer manuelt.

 1. Se på motivet.

  • Se på det motiv, der skal fokuseres på.
 2. Tryk udløserknappen halvt ned.

  • Fokusstyret (1) vises, når du kigger.
  • Se flere oplysninger om fokusstyr på Fokusstyr.

Bemærk

 • Når [Autofokus: Motivsporing] er indstillet til [Til], vises også en sporingsramme [], når der registreres motiver.

Gerelle forholdsregler ved øjestyring

 • Når flere personer vil bruge øjestyring på det samme kamera, skal hver enkelt person vælge sit eget kalibreringsnummer og foretage kalibrering. Derudover skal hver enkelt person, som vil bruge øjestyring med og uden briller eller kontaktlinser vælge forskellige kalibreringsnumre for hver af de to situationer.
 • Ved brug af øjestykke ER-h eller et valgfrit øjestykke ER-hE skal du vælge et andet kalibreringsnummer og foretage kalibrering.
 • Hold øjestykket fast ind mod ansigtet for at lukke sollys eller andet lys ud og hold dit øje stille med de fire hjørner på skærmen vist med lige stor afstand.
 • Kalibrering eller øjestyring er muligvis ikke mulig i følgende situationer.

  • Når du har hårde kontaktlinser i
  • Når du har farvede kontaktlinser i
  • Når der benyttes særlige briller, som f.eks. briller med blokering af infrarød, spejlbriller eller briller med flyende overgang eller solbriller
  • Når du har maske på
  • Når dine øjne er for langt væk fra søgeren
  • Når dine øjne er for tæt på søgeren
  • Når dine øjne i er rettet ind efter søgeren
  • Når søgeren eller din briller er beskidte
  • Når der er søgeren er dugget
  • Når dine kontaktlinser ikke har fuld kontakt med dine øjne
  • Når der sollys skinner direkte ind i søgeren
 • Mindre responsiv søgervisning i forbindelse med dæmpet belysning gør det sværere at bruge øjestyring.

Forbedring af nøjagtighed ved øjestyring

Kameraet ikke kan finde dine øjnes egenskaber ud fra de kalibreringsdata, det indsamler.

 • Nøjagtighed ved øjestyring kan forbedres ved at kalibrere gentagende gang under forskellige lysforhold (som f.eks. indendørs, udendørs, om dagen og om natten) med samme kalibreringsnummer.
 • For at bruge øjestyring i de forskellige optageretninger genkagende kalibrering for samme kalibreringsnummer med kameraet holdt lodret eller vandret med grebet op og ned.
 • Husk følgende tips, når du foretager kalibrering eller bruger øjestyring.

  • Se gennem søgeren, så de fire hjørner på skærmen vises med lige stor afstand.
  • Se på motivet.
  • Undgå at skel.
  • Undgå at blinke.
  • I forbindelse med kalibrering skal du se gennem søgeren, lige som når du optager.
  • Hvis du bruger briller, skal du have dem rigtigt på.
  • I forbindelse med kalibrering udendørs skal du sørger for, at der ikke er sollys på søgeren.
  • Brug af øjestykke ER-hE (sælges separat, ).
  • Bloker mest muligt for sollys ved at holde ansigtet tæt på søgeren.
  • Hvis det er svært at udføre kalibrering eller øjestyring korrekt, skal du holde begge øjne åbne, når du ser ind i søgeren.

Hvis det ser ud til, at øjestyring ikke er korrekt

 • Øjestyring kan være mindre nøjagtig, hvis dit øje ikke er i midten i forhold til søgeren. Juster måden, du holder du kameraet op til ansigtet på, så de fire hjørne på skærmen vises med lige stor afstand
 • Øjestyring kan være mindre nøjagtig, hvis du vender kameraet nedad i forbindelse med kalibrering. Hold kameraet lige, når du foretager kalibrering.

Konfigurering af visning af pil

Du kan konfigurere visning af pilen, herunder om pilen skal være synlig eller ej.

 • Markørvisning

  Visning af pilen kan indstilles til [Til], [Optagestandby] eller [Fra].

  • Vælg [Optagestandby] for at holde pilen synlig, når du ser gennem søgeren, indtil det øjeblik hvor du bekræfter motivet, for at fokusere på det, når du bruger øjestyring.
  • Polen vises muligvis ikke hele tiden afhængigt af kameratilstanden.
  • I [MF] fokusmetoder gør indstilling af [Autofokus: Fokusguide] til [Til] pilen synlig.
 • Følsomhed

  Pilens følsomhed kan justeres i forhold til øjenbevægelse.

  • Indstil den positive end for at gøre pilen responsiv selv for små øjenbevægelse.
  • Indstil mod den negative ende for at gøre pilen mindre følsom.
 • Farve

  Vælg [Orange], [Lilla] eller [Hvid] som pilfarve.

 • Visningsstørrelse

  Vælg [Standard] eller [Lille] som visningsstørrelse.

 • Visningsformat

  Vælg [Dobbeltmåling] eller [Trådkors] som den stil, pilen skal have.

Håndtering af kalibreringsdata

Indtastning af navne

Du kan indtaste navnene for at identificere kalibreringsdata.

 1. Vælg et kalibreringsdatanummer.

  • Vælg nummeret og tryk på knappen INFO.
 2. Skriv tekst.

  • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 eller Quick Control-vælger 2 eller Multikontrol til at vælge et tegn, og tryk derefter på SET for at angive det.
  • Ved at vælge [Indgangsmetode] kan du ændre indgangsmetoden.
  • Vælg [Slet] eller tryk på knappen Slet for at slette enkelttegn.
  • Når du er færdig med at indtaste tekst, skal du trykke på knappen MENU og vælge [OK].

Sådan gem og indlæs kalibreringsdata

Registrerede kalibreringsdata kan gemmes på kortet. Du kan også indlæse kalibreringsdata fra et for kort for at anvende dem.

 1. Vælg [Kalibrering (CAL)].

 2. Vælg [Gem/hent (kort)].

 3. Vælg [Gem på kort].

  • Vælg [Gem på kort] for at gemme alle kalibreringsdata på kameraet på kortet.
  • Vælg [Hent fra kort] for at overskrive kalibreringsdata på kameraet med kalibreringsdata fra andre kort.

Slet kalibreringsdata

Øjestyring er mindre nøjagtig, hvis det samme kalibreringsnummer bruges til at kalibrere i forbindelse med forskellige brilleforhold (som f.eks. med eller uden briller eller kontaktlinser) eller ved forskellige brugere. I sådanne tilfælde skal du slette kalibreringsdata og foretage en ny kalibrering.

 1. Vælg [Kalibrering (CAL)].

 2. Vælg [Slet].

 3. Slet kalibreringsdata

  • Vælg de data, der skal slettes, og tryk på SET.
  • For at slette kalibreringsdata skal du vælge [Slet alle] og trykke på SET.
  • Når du har valgt [OK] på bekræftelsesskærmen, er data slettet.