Nulstilling af kameraet

Kameraets indstillinger for optagefunktioner og menufunktioner kan nulstilles til standardindstillingerne.

  1. Vælg [Opsætning: Slet alle kameraindst.].

  2. Fjern indstillingerne.

    • Vælg [OK] på godkendelsesskærmen.