Afslutte forbindelser eller genoprette forbindelse

Afslutte forbindelser

  1. Vælg [Afbryd, afslut].

  2. Vælg [OK].

Genforbinde

  1. Vælg [Trådløs kommunikation: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

  2. Vælg [SmartphoneTilslut til smartphone].

  3. Gør smartphonen klar.

    • Forbered smartphonen ved at følge de viste instruktioner.
    • Hvis opsætningen på smartphonen er blevet ændret, skal du genoprette opsætningen for at muliggøre forbindelse med kameraet.