Kontin. AF

Denne funktion holder som udgangspunkt emner i fokus.

  1. Vælg [Optagelse: Kontin. AF].

  2. Vælg [Aktivér].

Forsigtig

  • Der bruges mere batteri, når der er indstillet til [Aktivér], fordi objektivet konstant kører.