Stillbilledoptagelser

 1. Fokuser på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Når emnet er i fokus, vises en grøn ramme.
  • Der vises en gul ramme, når kameraet ikke kan fokusere på emner.
 2. Tag billedet.

  • Tryk udløserknappen helt ned.
  • For at se dine billeder, skal du bruge [Afspilning: Afspil] menu ().