Brug af kameraet som monokular

  1. Zoom ind.

    • Hvert tryk på Zoom-knappen skifter mellem tre zoomniveauer.
  2. Fokuser på motivet.

    • Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

Bemærk

  • Kameraet slukker automatisk, hvis det efterlades ubenyttet efter tidsindstillingen i [Opsætning: Søger Fra] ().