Isætning / udtagning af kort

Forsigtig

 • Andre hukommelseskort end microSD / microSDHC / microSDXC understøttes ikke.

Bemærk

 • Antallet af tilgængelige optagelser afhænger af den ledige plads på kortet.
 • Sæt kort-/stikdækslet på igen, som vist herunder, hvis det går af.

Isætning

 1. Åbn dækslet.

  • Når du har åbnet kort-/stikdækslet, skyd det mod højre.
 2. Indsæt kortet.

  • Indsæt kortet med etiketten mod dig. Indsætter man kortet den forkerte vej, kan det kan betyde skade på kameraet.
 3. Luk dækslet.

Udtagning

 1. Åbn dækslet.

  • Sluk kameraet ().
  • Når du har fastslået, at kontrollampen er slukket, skal du åbne dækslet og skyde det til højre.
 2. Fjern kortet.

  • Tryk kortet ind for at skubbe det ud.
  • Træk kortet lige udad og luk dækslet.

Forsigtig

 • En tændt kontrollampe betyder, at kameraet er ved at skrive til, læse fra, slette fra eller ændre data på kortet. Lad være med at åbne kort-/stikdækslet imens. For at undgå ødelagte billeddata og skade på kort eller kameraet, må du aldrig gøre noget af følgende, mens kontrollampen lyser.

  • Udtagning af kort
  • Ryste eller slå kameraet
 • Hvis der kommer en kortrelateret fejlbesked i søgeren, skal du fjerne og genindsætte kortet. Hvis fejlen vedbliver at være der, skift til et andet kort.

  Hvis du kan flytte kortets billeder til en computer, skal du flytte alle billederne og så formatere kortet med kameraet (). Måske vender kortet så tilbage til normalen.