Opladning af kameraet

 1. Oplad kameraet.

  • Brug det medfølgende interfacekabel til at forbinde digitalstikket på kameraet til strømadapteren (sælges separat) for at oplade kameraet.
  • Når opladningen begynder, lyser kontrollampen orange.
  • Kontrollampen slukker, når opladningen er færdig.
 • Opladning af kameraet, når det er fuldstændig tømt, tager ca. 1 time og 50 min ved stuetemperatur (23°C). Den tid, det tager at oplade batteriet, varierer kraftig afhængig af den omgivende temperatur og af batteriets resterende kapacitet.

 • Som sikkerhedsregel gælder, at opladning ved lave temperaturer (5–10°C), tager længere tid.
 • Kameraet kan også bruges, mens det sidder oplader i stikket.

Forsigtig

 • Opladning og start kan standse, hvis kameraet bliver varmt.

Bemærk

 • Til opladning og start af kameraet anbefales en valgfri USB PD-E1-strømadapter. Det bekræftes også, at visse kommercielt tilgængelige strømadaptere (USB Type-C kompatibel strømkilde, med udgangsspænding/udgangseffekt på mindst 9V DC/2A) kan fungere med kameraet. Se Canons hjemmeside for flere detaljer.
 • Kameraet er ikke fuldt opladet, når du modtager det.

  Oplad batteriet inden brug.

 • Oplad kameraet den dag, du ønsker at bruge det, eller dagen før.

  Det indbyggede batteri taber gradvist sin styrke, også selv om det ikke bruges.

 • Brug kameraet hvor temperaturen er 0–35°C.

  Den optimale kameraydelse sker med omgivelsestemperaturer på 0–35°C. Lavere temperaturer kan midlertidigt formindske ydelsen og levetiden for det indbyggede batteri. Højere temperaturer kan forhindre fortsat optagelse, hvis kameraet bliver varmt.