Berøringskontrol

 1. Vælg [Indstilling: Berøringskontrol].

 2. Vælg en indstilling.

  • [Følsom] gør touchscreenen mere reaktionsvillig end [Standard].
  • Hvis du vil deaktivere betjeninger via touch, skal du vælge [Deaktivér].

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved betjening af touchscreenen

 • Brug ikke skarpe genstande som f.eks. fingernegle eller kuglepenne til berøringshandlinger.
 • Betjen ikke touch-betjeninger med våde fingre. Hvis skærmen er fugtig, eller hvis dine fingre er våde, vil touchscreenen måske ikke reagere, eller der kan forekomme fejlfunktion. Hvis det er tilfældet, skal du slukke for strømmen og tørre fugten af med en klud.
 • Hvis der sættes en kommercielt tilgængelig beskyttelsesfilm eller et mærkat på skærmen, kan det forringe reaktionsvilligheden i forhold til touchbetjeninger.
 • Kameraet reagerer muligvis ikke så godt, hvis du hurtigt udfører touchbetjening, når [Følsom] er indstillet.