Lysstyrke i søger

  1. Vælg [Indstilling: Søgerlysstyrke].

  2. Foretag justeringen.

    • Se det grå billede, drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at justere lysstyrken, og tryk derefter på SET. Kontrollér effekten i søgeren.