Lysstyrke på skærm

  1. Vælg [Indstilling: Skærmlysstyrke].

  2. Foretag justeringen.

    • Se det grå billede, drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at justere lysstyrken, og tryk derefter på SET. Kontrollér effekten på skærmen.

Bemærk

  • Hvis du vil se billedets eksponering, anbefales det, at du kigger på histogrammet ().