Eco-metode

Gør det muligt at spare batteristrøm i optagemetode. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at spare på batteriforbruget.

  1. Vælg [Indstilling: Eco-tilstand].

  2. Vælg [Til].

    • Skærmen bliver mørkere, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Ca. ti sekunder senere slukkes skærmen.
    • Når skærmen er slukket, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.