Strømbesparelse

Du kan justere timingen af, hvornår skærmen, kameraet og søgeren automatisk slukkes, når kameraet bliver inaktivt (Display Fra, Autosluk og Søger Fra).

  1. Vælg [Indstilling: Energisparer].

  2. Vælg en indstilling.

Bemærk

  • Selv når [Autosluk] er indstillet til [Deaktivér], slukkes skærmen efter den tid, der er angivet i [Display Fra].
  • [Display Fra]- og [Autosluk]-indstillingerne har ingen virkning, når [Indstilling: Eco-tilstand] er indstillet til [Til].