Film afspilningstæller

Du kan vælge, hvordan tiden vises på skærmen til filmafspilning.

 1. Vælg [Afspilning: Film afspl.tæller].

 2. Vælg en indstilling.

  • Optage tid

   Viser optagelsestiden eller afspilningstiden under filmafspilning.

  • Tidskode

   Viser tidskoden under filmafspilning.

Bemærk

 • Tidskoderne optages altid for filmfilmer (undtagen film med høj billedhastighed, der er indstillet til [Opt. uafhæn.]), uanset indstillingen [Filmopt. tæller].
 • Indstillingen [Film afspl.tæller] i [Optagelse: Tidskode] er knyttet til [Afspilning: Film afspl.tæller], så disse indstillinger matcher altid.
 • Antallet af billeder vises ikke under optagelse eller afspilning af film.