Afspilningslinjer

Du kan vise et gitter over stillbilleder, der er vist i enkeltbilledvisning på afspilningsskærmen. Denne funktion er nyttig til kontrol af billedets lodrette eller vandrette drejning såvel som komposition.

  1. Vælg [Afspilning: Afspilningslinjer].

  2. Vælg en indstilling.