Funktion til bedømmelsesknap

Du kan tildele billedbedømmelse, beskyttelse eller sletning til knappen RATE.

 1. Vælg [Afspilning: Bedømmelse-knapfunktion].

 2. Vælg en indstilling.

  • [Bedømmelse] Bedømmelse

   Tildeler bedømmelse til RATE-knappen. (Standardindstilling.)

   Du kan trykke på knappen Q (Quick Control) for at vælge den bedømmelse, du vil bruge.

   Under afspilning kan du bedømme billeder eller rydde bedømmelser ved at trykke på knappen RATE.

  • [Beskyt] Beskyt

   Tildeler beskyttelse til knappen RATE.

   Under afspilning kan du beskytte billeder eller fjerne beskyttelsen ved at trykke på knappen RATE.

  • [Slet] Slet billeder

   Tildeler sletning til knappen RATE.

   Under afspilning kan du slette billeder ved at trykke på knappen RATE.