Beskæring af JPEG-/HEIF-billeder

Du kan beskære et optaget JPEG-billede og gemme det som et andet billede. Beskæring er til rådighed for JPEG- eller HEIF-billeder. RAW-billeder og billedekstraktionsbilleder fra 4K-film, kan ikke beskæres.

 1. Vælg [Afspilning: Trim].

 2. Vælg et billede.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge det billede, der skal beskæres.
  • Tryk på SET for at få vist beskæringsrammen.
 3. Indstil beskæringsrammen.

  • Billedområdet inden for beskæringsrammen vil blive beskåret.
  • Ændring af beskåret billedstørrelse

   Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 for at ændre beskåret billedstørrelse. Jo mindre beskæringsramme, desto mere forstørret vil det beskårne billede se ud.

  • Rettelse af skævhed

   Du kan korrigere billedskævhed med ±10°. Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [Korrektion af billedskævhed], og tryk derefter på SET. Mens du tjekker skævheden i forhold til hjælpelinjen, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 (i trin på 0,1°) eller trykke på den venstre eller højre pil (i trin på 0,5°) øverst til venstre på skærmen for at rette skævheden. Når du har fuldført korrektion af billedskævheden, skal du trykke på SET.

  • Ændring af billedformatet for beskæringsrammen og retning.

   Drej på vælgeren Quick Control-vælger 1, og vælg [Indstillinger for billedformat]. Hvert tryk på SET ændringer beskæringsrammens billedformat.

  • Flytning af beskæringsrammen

   Brug Multikontrol til at flytte beskæringsrammen lodret eller vandret.

 4. Kontrollér det billedområde, der skal beskæres.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [Områdevalg], og tryk derefter på SET. Det billedområde, der skal beskæres, vises.
 5. Gem.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [Gem og afslut], og tryk derefter på SET.
  • Vælg [OK] for at gemme det beskårne billede.
  • Kontrollér destinationsmappen og billedfilnummer, og vælg derefter [OK].
  • Gentag trin 2 og 5, hvis du vil beskære et andet billede.

Forholdsregler

 • Positionen og størrelsen af beskæringsrammen kan ændre sig afhængigt af den vinkel, der er angivet for korrektion af skævhed.
 • Når et beskåret billedet gemmes, kan det ikke beskæres igen eller komprimeres.
 • Oplysninger om visning af AF-punkt () og støvsletningsdata () vedhæftes ikke til de beskårede billeder.
 • De tilgængelige billedformater kan variere, afhængigt af om du bruger [Afspilning: Trim] eller [Brugerdefinerede funktioner: Tilføj beskæringsinfo.].