Rotering af stillbilleder

Du kan bruge denne funktion til at rotere det viste billede i den ønskede retning.

 1. Vælg [Afspilning: Rotér stillbilleder].

 2. Vælg et billede, der skal roteres.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge billedet.
 3. Rotér billedet.

  • Hver gang du trykker på SET, roteres billedet med uret som følger: 90°→270°→0°.
  • Gentag trin 2 og 3, hvis du vil rotere et andet billede.

Bemærk

 • Hvis du indstiller [Indstilling: Autorotering] til [TilOptagelseComputer] (), før du tager billeder, behøver du ikke rotere billedet med denne funktion.
 • Hvis det roterede billede ikke vises i den roterede retning under billedafspilning, skal du indstille [Indstilling: Autorotering] til [TilOptagelseComputer].
 • Film kan ikke roteres.