Indeksvisning (visning af flere billeder)

 1. Skift til indeksvisningen.

  • Under billedafspilning skal du dreje Quick Control-vælger 2-vælgeren mod uret.
  • Der vises et indeks med 4 billeder. Det valgte billede fremhæves med en orange ramme.
  • Hvis du drejer vælgeren Quick Control-vælger 2 længere mod uret, skifter visningen fra 9 til 36 til 100 billeder. Hvis du drejer vælgeren med uret, kører den rundt mellem 100, 36, 9, 4 og enkeltbilledvisning.
 2. Gennemse billeder.

  • Brug vælgeren Multikontrol eller Quick Control-vælger 1 til at flytte den orange ramme for billedvalg.
  • Tryk på SET i indeksvisningen for at få vist det valgte billede i enkeltbilledvisning.