Valg af fremføringsmetode

Du kan vælge mellem enkelt eller kontinuerlig fremføringsmetode. Du kan vælge den fremføringsmetode, der passer til scenen eller motivet.

 1. Tryk på Multifunktion-knappen (Tidsindstilling 6 sek.).

  • Tryk på knappen Multifunktion, hvor vises et billede på skærmen.
 2. Vælg fremføringsmetodeemnet.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge fremføringsmetodeemnet.
 3. Vælg fremføringsmetode.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at foretage et valg.
 • [Enkelt optagelse] Enkelt optagelse

  Når du holder udløserknappen helt ned, tages kun ét billede.

 • [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] Hurtig kontinuerlig optagelse +

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du optage kontinuerligt med maks. ca. 12 optagelser/sek., mens du holder den nede.

 • [Hurtig kontinuerlig optagelse] Hurtig kontinuerlig optagelse

  Når du trykker udløserknappen helt ned, kan du optage kontinuerligt med maks. ca. 8,0 optagelser/sek. ([Optagelse: Lukkermetode] indstillet til [Mekanisk]: maks. ca. 6,0 optagelser/sek.), mens du holder den nede.

 • [Langsom kontinuerlig optagelse] Langsom kontinuerlig optagelse

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du optage kontinuerligt med maks. ca. 3,0 optagelser/sek., mens du holder den nede.

 • [10-sek. selvudløser] Selvudløser: 10 sek./fjernudløser

 • [2-sek. selvudløser] Selvudløser: 2 sek./fjernudløser

  Se Brug af selvudløser for optagelse med selvudløser. Se Optagelse med fjernbetjening for optagelse med fjernudløser.

Forholdsregler

 • Kontinuerlig optagelseshastighed med ca. 12 optagelser/sek. med [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] er tilgængelig under følgende forhold.

  • Stuetemperatur (23 °C)
  • Batteriniveau (LP-E6NH): Som minimum ca. 50 % (eller ved brug af et valgfrit batterigreb BG-R10, et batteriniveau på mindst ca. 50 % med to LP-E6NH)
  • Lukkertid: 1/1000 sek. eller hurtigere
  • Wi-Fi-tilslutning: Ikke tilsluttet
  • Reduktion af flimmer: Ingen
  • Indstil maksimal blænde, når du bruger RF-objektiver eller [Hurtig kontinuerlig optagelse plus]-kompatible EF-objektiver*

   Få flere oplysninger om EF-objektiver, der er kompatible med [Hurtig kontinuerlig optagelse plus], under EF-objektiver, der understøtter 12  optagelser/sek..

 • Kontinuerlig optagelseshastighed for [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] og [Hurtig kontinuerlig optagelse] kan være afhængig af faktorer såsom batteriniveau, temperatur, reduktion af flimmer, lukkertid, blændeværdi, motivforhold, lysstyrke, AF-funktion, type af objektiv, brug af flash og optagelsesindstillinger.

  (Ca. optagelser/sek.)
  Ikonvisning Grøn Hvid Hvid (blinker)
  Hurtig kontinuerlig optagelse plus 12 9,2 6,8
  Hurtig kontinuerlig optagelse For [Elek. før. luk.] 8,0 6,0 4,9
  For [Mekanisk] 6,0 5,1 3,8
 • Kontinuerlig optagelseshastighed kan blive langsommere, når der bruges batterier med svag genopladningsydelse ().
 • Kontinuerlig optagelseshastighed med Servo AF kan blive langsommere afhængigt at motivforholdene eller det anvendte objektiv.
 • Kontinuerlig optagelseshastighed kan blive langsommere, når der optages under flimrende lys med [Optagelse: Flicker detec.-opt.] indstillet til [Aktivér] (). Derudover kan intervallet for kontinuerlig optagelse blive uregelmæssigt, og lukkerudløsningsforsinkelsen kan blive længere.
 • Når den interne hukommelse bliver fuld under kontinuerlig optagelse, kan hastigheden falde under kontinuerlig optagelseshastighed, fordi optagelsen bliver midlertidigt deaktiveret ().