Eksponeringssimulation

Med eksponeringssimulation kan billedlysstyrken komme tættere på den faktiske lysstyrke (eksponering) for dine optagelser.

 1. Vælg [Optagelse: Eksp.simulation].

 2. Vælg en indstilling.

 • Aktivér (Eksponeringssimulation (aktivér))

  Lysstyrken på det viste billede vil være tæt på den faktiske lysstyrke (eksponering) på det optagede billede. Hvis du indstiller eksponeringskompensation, vil billedlysstyrken ændres tilsvarende.

 • Under Eksponeringssimulation (under)

  Normalt vises billedet ved standardlysstyrke for at gøre det lettere at se det (Eksponeringssimulation (deaktiver)). Det er kun, når du holder knap til visning af dybdeskarphed nede, at billedlysstyrken ligner den faktiske lysstyrke (eksponering) for det resulterende billede (Eksponeringssimulation (aktivér)).

 • Deaktivér (Eksponeringssimulation (deaktiver))

  Billedet vises ved standardlysstyrke for at gøre det lettere at se det. Selvom du indstiller eksponeringskompensation, vil billedet blive vist med standardlysstyrke.