Hurtig visning

Hurtig visning, der skifter mellem hver enkelt optagelse og livebilledet, er tilgængelig, når der optages med [Autofokus: AF-funktion] indstillet til [Servo AF], og fremføringsmetoden er indstillet til [Hurtig kontinuerlig optagelse] [Høj hast. kontinuerlig]. Visning er mere reaktionsvillig, hvilket gør det nemmere at følge motiver i hurtig bevægelse.

  1. Vælg [Optagelse: Hurtig kontinuerlig optagelseHøj hastighedsvisning].

  2. Vælg en indstilling.

    • Vælg [Aktivér] for at få en visning, der skifter mellem hver optagelse og livebilledet.

Forholdsregler

  • Billeder kan skælve eller flimre under højhastighedsvisning. Dette sker oftere ved høje lukkertider. Dette påvirker imidlertid ikke optagelsesresultaterne.
  • Hurtig visning udføres ikke ved en lukkertid under 1/30 sek., en blændeværdi højere end f/11, forhold, der gør autofokus vanskelig, flashfotografering eller ISO-udvidelse. Den kan også stoppe, mens du optager.

Bemærk

  • Hurtig visning bruges altid, når [Optagelse: Lukkermetode] er indstillet til [Elektronisk].