Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)

Billedstabilisering reducerer kamerarystelser under stillbilledoptagelse. Det kan sikre en effektiv stabilisering, selv når dit objektiv ikke er forsynet med Image Stabilizer (Billedstabilisator). Når du bruger et objektiv med indbygget Image Stabilizer (Billedstabilisator), skal du indstille objektivets knap til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til ON.

 1. Vælg [Optagelse: IS (Billedstabilisator)-inds.].

 2. Vælg [IS-indstilling].

  • Vælg [Til].
 3. Vælg [Stillbillede IS].

  • [Altid]: Giver konstant billedstabilisering.
  • [Kun til optag.]: Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.

Forholdsregler

 • [IS-indstilling] og [Stillbillede IS] vises ikke, når der er monteret et objektiv forsynet med IS.
 • I visse tilfælde giver dette ikke tilstrækkelig stabilisering til visse objektiver.

Bemærk

 • Få oplysninger om billedstabilisering til filmoptagelse under Film digital IS.

Brændvidde

Billedstabilisering, der er baseret på din angivne brændvidde, er muligt ved at indstille brændvidden, når du bruger objektiver, der ikke understøtter objektivkommunikation.

 1. Vælg [Brændvidde].

 2. Indstil brændvidden.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge cifferet for brændvidden.
  • Tryk på SET for at vise [Juster].
  • Indstil det ønskede nummer, og tryk derefter på SET. (Vender tilbage til [Vælg].)
 3. Vælg [OK].

Forholdsregler

 • Indstil [Brugerdefinerede funktioner: Udløs lukker uden objektiv] til [Aktivér]. [Deaktivér] forhindrer billedstabilisering.
 • [Brændvidde] vises ikke, når der er monteret objektiver, der understøtter objektivkommunikation.

Bemærk

 • Brændvidde kan indstilles i intervallet mellem 1-1000 mm (i trin på 1 mm).