HDR PQ-indstillinger

PQ i HDR PQ henviser til gammakurven for det inputsignal, der viser HDR-billeder.

HDR PQ-indstillinger gør, at kameraet kan producere HDR-billeder, der overholder den PQ-specifikation, der er defineret i ITU-R BT.2100 og SMPTE ST.2084. (Den faktiske visning afhænger af skærmens ydelse.)

Optagelser tages som HEIF- eller RAW-billeder.

HDR står for Stort dynamisk område.

PQ står for Perceptual Quantization.

 1. Vælg [Optagelse: HDR PQ-indstillinger].

 2. Indstil [HDR-optagelse HDR PQ].

  • Vælg [Aktivér].
 3. Indstil [HDR-assist.visning: optagelse].

  • På skærmen vises konverterede billeder, der ligner, hvordan billederne ville se ud på en HDR-visningsenhed.
  • Vælg [Ekspon.prio. (mellentoner)] eller [Toneprioritet (højlys)].
  • [V.Assist1] Ekspon.prio. (mellentoner)

   Angiver referencevisning, der fremhæver eksponering af motiver (som f.eks. personer) med en lysstyrke, der ligger i et mellemområde.

  • [V.Assist2] Toneprioritet (højlys)

   Angiver referencevisning, der fremhæver farveforløb af lyse motiver (som f.eks. himmelen).

 4. Indstil [HDR-assist.visning: afspil.].

  • Konverterede billeder vises på skærmen til afspilning og giver et indtryk af, hvordan de ville se ud på en HDR-visningsenhed.
  • Vælg [Ekspon.prio. (mellentoner)] eller [Toneprioritet (højlys)].
  • [Eksponeringsprioritet (mellemtoner)] Ekspon.prio. (mellentoner)

   Angiver referencevisning, der fremhæver eksponering af motiver (som f.eks. personer) med en lysstyrke, der ligger i et mellemområde.

  • [Tonemæssig prioritet (højlys)] Toneprioritet (højlys)

   Angiver referencevisning, der fremhæver farveforløb af lyse motiver (som f.eks. himmelen).

 5. Indstil billedkvaliteten.

Bemærk

 • Indstillinger for [HDR-assist.visning: optagelse] gælder også for billeder, der vises på skærme straks efter optagelsen.

Forholdsregler

 • Udvidede ISO-hastigheder (L, H) er ikke til rådighed i HDR-optagelse.
 • Visse enheder kan se anderledes ud, hvis du sammenligner med den måde, de vises på HDR-visningsenheden på.
 • Histogrammer over billeder, der er taget med [HDR-optagelse HDR PQ] indstillet til [Aktivér], er ikke baseret på billeder som konverteret HDR-hjælpevisning. Billedområder, der vises i gråt i histogrammet, angiver i grove træk signalværdier, der ikke bruges.
 • [Optagelse: Visningsydelse] er ikke til rådighed, når [HDR-optagelse HDR PQ] er indstillet til [Aktivér]. Er indstillet til [Jævn].
 • Når det gælder billeder, der er taget med [HDR-optagelse HDR PQ] indstillet til [Aktivér], skal du før afspilning på en HDR-visningsenhed indstille [Afspilning: HDMI HDR output] til [Til] (). Bemærk, at uanset indstillingen af [HDMI HDR output] bruges HDR-billeder til Live View-visning på HDR-visningsenheder.