Korrektion af objektivabberation

Vignetter, billedforvrængning og andre problemer kan forårsages af objektivets optiske egenskaber. Kameraet kan kompensere for disse fænomener ved at bruge [Korrektion af obj abberation].

 1. Vælg [Optagelse: Korrektion af obj abberation].

 2. Vælg en indstilling.

 3. Vælg en indstiling.

  • Bekræft, at navnet på det monterede objekt og (med undtagelse af diffraktionskorrektion) [Korrektionsdata til rådighed] vises.
  • Hvis [Korrekt.data ikke til rådighed] eller [Periferibelysning] vises, kan du se under Digital objektivoptimering.

Forholdsregler

 • Er ikke til rådighed ved optagelse med multieksponering.

Korrigering af periferisk illumination

Vignet (hjørner på mørkt billede) kan korrigeres.

Forholdsregler

 • Afhængigt af optagelsesforholdene vil der muligvis være støj i billedernes periferi.
 • Jo højere ISO-hastighed, desto lavere vil korrektionsmængden være.

Bemærk

 • Korrektionsmængden, der anvendes, vil være mindre end den maksimale korrektionsmængde, der kan anvendes med Digital Photo Professional (EOS-software).
 • Korrigering for mørke hjørner rettes automatisk i Scene Intelligent Auto-metoden, når korrektionsdata registreres i kameraet.

Forvrængningskorrektion

Forvrængning (billedforvridning) kan korrigeres.

Forholdsregler

 • Hvis du vil korrigere forvrængning, tager kameraet et smallere billedområde end det område, der ses under søgeroptagelsen, så billedet bliver beskåret en smule, og den tilsyneladende opløsning sænkes en smule.
 • Anvendelse af forvrængningskorrektion kan ændre synsvinklen en smule.
 • Den billedmængde, der beskæres, kan variere mellem stillbilleder og film.

Bemærk

 • Når det gælder RF-objektiver, understøttes forvrængningskorrektion under filmoptagelse.

Digital objektivoptimering

Diverse abberationer fra objektivets optiske egenskaber kan korrigeres sammen med diffraktion og manglende opløsning pga. low-pass-filter.

Hvis [Korrekt.data ikke til rådighed] eller [Periferibelysning] vises af [Digital Lens Optimizer], kan du bruge EOS Utility til at føje objektivkorrektionsdata til kameraet. Du kan finde yderligere oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual.

Forholdsregler

 • Billedbehandling, efter at du er færdig med at optage, tager længere tid, når [Høj] er indstillet (hvilket får adgangsindikator til at lyse i længere tid).
 • Den største bursthastighed er lavere med [Høj]. Billedoptagelse på kortet tager også længere tid.
 • Afhængigt af optagelsesforholdene kan støj blive intensiveret med effekten af korrektion. Billedkanter kan også fremhæves. Juster skarpheden af Picture Style, eller indstil [Digital Lens Optimizer] til [Deaktivér] efter behov før optagelse.
 • Jo højere ISO-hastighed, desto lavere vil korrektionsmængden være.
 • Ved filmoptagelse vil [Digital Lens Optimizer] ikke vises. (Korrektion er ikke muligt.)
 • Effekten af Digital objektivoptimering kan ikke kontrolleres på skærmen på optagelsestidspunktet.

Bemærk

 • Når [Digital Lens Optimizer] er indstillet til [Standard] eller [Høj], vises [Kromat. aber.kor.] og [Diffraktionskorrektion] ikke, men de er begge indstillet til [Aktivér] for optagelse.

Kromatisk aberrationskorrektion

Kromatisk aberration (farvede kanter rundt om motiver) kan korrigeres.

Bemærk

 • [Kromat. aber.kor.] vises ikke, når [Digital Lens Optimizer] er indstillet til [Standard] eller [Høj].

Diffraktionskorrektion

Diffraktion (manglende skarphed skabt af blænden) kan korrigeres.

Forholdsregler

 • Afhængigt af optagelsesforholdene kan støj blive intensiveret med effekten af korrektion.
 • Jo højere ISO-hastighed, desto lavere vil korrektionsmængden være.
 • Ved filmoptagelse vil [Diffraktionskorrektion] ikke vises. (Korrektion er ikke muligt.)

Bemærk

 • “Diffraktionskorrektion” korrigerer ikke kun forringet opløsning pga. diffraktion, men også som følge af low-pass-filter og andre faktorer. Korrektion er derfor effektiv i forhold til eksponeringer med blænden åbnet helt op.
 • [Diffraktionskorrektion] vises ikke, når [Digital Lens Optimizer] er indstillet til [Standard] eller [Høj].

Forholdsregler

 • Generelle forholdsregler ved korrektion af objektivabberation

 • Korrektion af objektivabberation kan ikke anvendes på eksisterende JPEG-billeder.
 • Det anbefales at indstille korrektionerne til [Deaktivér] ved brug at et objektiv, der ikke er fra Canon, også selvom [Korrektionsdata til rådighed] vises.
 • En forstørrelse af billedets periferi kan derfor vise dele af billedet, der ikke optages.
 • Korrektionsmængden (undtagen diffraktionskorrektion) er mindre for objektiver, der ikke angiver afstandsoplysninger.

Bemærk

 • Generelle noter ved korrektion af objektivabberation

 • Effekten af korrektion af objektivabberation varierer afhængigt af objektivet og optagelsesforholdene. Desuden kan effekten være svær at opfatte afhængigt af det anvendte objektiv, optagelsesforholdene osv.
 • Hvis korrektionen er svær at skelne, anbefales det at forstørre og kontrollere billedet efter optagelsen.
 • Der anvendes korrektioner, selv hvis der er monteret en Extender eller Life-size Converter.
 • Hvis korrektionsdataene for det monterede objektiv ikke er registreret i kameraet, vil resultatet blive det samme, som når korrektionen er indstillet til [Deaktivér] (undtagen for diffraktionskorrektion).
 • Du kan finde også finde oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual.