Fv: Fleksibelt prioriteret AE

I denne metode kan du indstille lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed manuelt eller automatisk og kombinere disse indstillinger med dit valg af eksponeringskompensation. Optagelse i metoden Fleksibelt prioriteret AE med kontrol over hver af disse parametre svarer til optagelse i metoden Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioriteret AE eller Manuel eksponering.

Fleksibelt prioriteret AE står for fleksibel værdi.

 1. Drej Programvælgeren om på Fleksibelt prioriteret AE.

 2. Indstil lukkertiden, blændeværdien og ISO-hastigheden.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 for at vælge et emne, du vil indstille. Der vises [Kommandovælger] til venstre for det valgte emne.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at angive indstillingen.
  • Hvis du vil nulstille indstillingen til [AUTO], skal du trykke på knappen Slet.
 3. Indstil mængden af eksponeringskompensation.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 2, og vælg indikatoren for eksponeringsniveauet. [Kommandovælger] vises til venstre for indikatoren for eksponeringsniveauet.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at angive indstillingen.
  • Hvis du vil nulstille indstillingen til [±0], skal du trykke på knappen Slet.

Kombinationer af funktioner i Fleksibelt prioriteret AE-metoden

Lukkertid Blændeværdi ISO-hastighed Eksponerings-kompensation Optagelsesmetode
[AUTO] [AUTO] [AUTO] Tilgængelig Svarende til Program AE
Manuelt valg
Manuelt valg [AUTO] [AUTO] Tilgængelig Svarende til Lukkerprioriteret AE
Manuelt valg
[AUTO] Manuelt valg [AUTO] Tilgængelig Svarende til Blændeprioriteret AE
Manuelt valg
Manuelt valg Manuelt valg [AUTO] Tilgængelig Svarende til Manuel eksponering
Manuelt valg

Forholdsregler

 • Blinkende værdier angiver en risiko for undereksponering eller overeksponering. Juster eksponeringen, indtil værdien holder op med at blinke.

  Langsom synkronisering bruges ikke under lav belysning, når du har konfigureret metoden Fleksibelt prioriteret AE til at ligne metoden Blændeprioriteret AE eller Program AE, også når [Langsom synk.] i [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol] er indstillet til [1/250-30sek. auto] (eller [1/200-30sek. auto]).

Bemærk

 • Værdier for lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed, som er indstillet til [AUTO], er understreget.
 • Du kan indstille lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed til [AUTO] og eksponeringskompensationen til [±0] i trin 2 eller 3 ved at holde knappen Slet nede.