Montering/afmontering af EF/EF-S-objektiver

Alle EF- og EF-S-objektiver kan bruges ved at montere en valgfri objektivadapter EF-EOS R. Kameraet kan ikke bruges med EF-M-objektiver.

Montering af et objektiv

 1. Fjern dækslerne.

  • Fjern det bageste objektivdæksel og kameradækslet ved at dreje dem som vist med pilene.
 2. Monter objektivet på adapteren.

  • Justér det røde eller hvide monteringsmærke i forhold til det tilhørende monteringsmærke på strømadapter, og drej på objektivet som vist af pilen, indtil det klikker på plads.
   • (1) Rødt indeks
   • (2) Hvidt indeks
 3. Monter adapteren på kameraet.

  • Juster de røde monteringsmærker (3) på adapteren og kameraet, og drej objektivet som vist af pilen, indtil det klikker på plads.
 4. Indstil fokusmetodevælgeren på objektivet til AF.

  • AF står for autofokus.
  • MF står for manuel fokus. Autofokus virker ikke.
 5. Fjern det forreste objektivdæksel.

Afmontering af et objektiv

 1. Hold udløserknappen til objektivet nede, mens du drejer adapteren som vist med pilene.

  • Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.
 2. Tag objektivet af adapteren.

  • Hold udløserknappen til objektivet på adapteren nede, og drej objektivet mod uret.
  • Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.
  • Monter objektivdækslet på det objektiv, du har fjernet.

Forholdsregler