Om denne vejledning

Ikoner i denne vejledning

Kommandovælger Angiver kommandovælgeren.
Quick Control-vælger 1 Angiver Quick Control-vælger 1.
Quick Control-vælger 2 Angiver Quick Control-vælger 2.
Multikontrol Angiver multikontrol.
Kontrolring Angiver objektivets kontrolring.
SET Angiver indstillingsknap.
Timer* Angiver varigheden (i * sekunder) af betjeningen af den knap, du har trykket på, og tidstagningen starter, når du har sluppet knappen.
  • Foruden ovenstående bliver de ikoner og symboler, der bruges på kameraets knapper og vises på skærmen, også brugt i denne vejledning til beskrivelse af de relevante handlinger og funktioner.
til højre for titlerne angiver funktioner, der kun er tilgængelige i metoden Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioriteret AE, Manuel eksponering eller Bulb.
Link Links til sider med relaterede emner.
Forholdsregler

Advarsel, der kan forhindre problemer med optagelser.

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger.

Tips Tips eller råd til bedre optagelser.
Fejlfinding Råd ved fejlfinding.

Grundlæggende forudsætninger for betjeningsinstruktioner og eksempelfotos

  • Før du følger nogen instruktioner, skal du sørge for, at afbryderen er indstillet til Tænd, og at multifunktionslåsen er slået fra (, ).
  • Det forudsættes, at alle menuindstillinger og brugerdefinerede funktioner er angivet til standardindstillingerne.
  • Skærmbilleder i denne vejledning viser standardmenuindstillingerne for NTSC-områder (Nordamerika, Japan, Sydkorea, Mexico osv.) som eksempel. Standardmenuindstillingerne for Europa, Rusland, Kina, Australien osv. vil være for PAL.
  • Illustrationer i denne vejledning viser kameraet med RF24-105mm F4 L IS USM-objektivet monteret som eksempel.
  • De eksempelfotos, der er vist på kameraet, og som bruges i denne vejledning, er kun vejledende.
  • Ved henvisning til brugen af EF- eller EF-S-objektiver antages det, at der er brugt en objektivadapter.