Instruktionsmanualer

  • Den instruktionsmanual, der følger med kameraet, giver en grundlæggende vejledning til kamera- og Wi-Fi-funktioner.

  • Avanceret brugervejledning

    De komplette anvisninger er i Avanceret brugervejledning.

    Få den seneste udgave af Avanceret brugervejledning på følgende websted.

    https://cam.start.canon/C004/

Bemærk

  • Vælg [Indstilling: Vejledning-/software-URL] for at vise QR-koden på kameraskærmen.