Brug af et batterigreb

Batterigrebet BG-R10 er forsynet med knapper og vælgere til lodret optagelse og er valgfrit kameratilbehør, der kan forsyne kameraet med strøm via to batterier.

 1. Fjern kontaktdækslerne.

  • Fjern kontaktdækslerne (1) og (2) på batterigrebet.
  • Fastgør batterigrebets kontaktdækslerne (1) til (2) for at opbevare dem.
 2. Fjern dækslet til batterirummet.

  • Sluk for kameraet, før du tager batteriet ud.
  • Fjern batterirummets dæksel fra kameraet.
  • Fastgør dækslet til batterigrebet.
  • Du kan fjerne dækslet ved at skubbe på håndtaget for frigøre det, hvor du følger proceduren til fastgørelse i omvendt rækkefølge.
 3. Fastgør og lås batterigrebet.

  • Sæt batterigrebet i kameraet, og drej udløservælgeren for at låse det på plads.
 4. Fjern batterimagasinet.

Forholdsregler

 • Når du sætter dækslet til batterirummet på kameraet igen, skal det påsættes, så det som minimum er åbnet til 90°.
 • Rør ikke ved kameraets eller batterigrebets kontakter.

Fastgørelse af batterier

 1. Fastgør batterierne.

  • Isæt batterierne som vist.
  • Når der kun bruges ét batteri, kan det indsættes i en hvilken som helst af positionerne.
  • Du kan sikre batterierne ved at skubbe i pilenes retning, indtil de klikker på plads.
  • Du kan fjerne batterierne ved at trykke batterimagasinets håndtag i pilens retning.
 2. Fastgør batterimagasinet.

  • Sæt batterimagasinet helt ind for at sikre det.

Forholdsregler

 • Når du fastgør batterier, skal du sørge for, at elkontakterne er rene. Støv eventuel snavs af på kontakterne med en blød klud.
 • Fastgør batterierne, når batterigrebet er blevet fastgjort til kameraet. Hvis batterigrebet er fastgjort til kameraet, hvor batterierne allerede er blevet fastgjort, kan det forhindre, resultaterne af kontrollen af batterierne ikke kan vises korrekt.
 • Før du fjerner batterigrebet, skal du slukke kameraet og fjerne batterierne.
 • Sæt beskyttelsesdækslerne til kontakterne på kameraet og batterigrebet på igen, når batterigrebet er fjernet. Hvis batterigrebet ikke bruges i noget tid, skal du fjerne batterierne.
 • Hvis der vises en meddelelse om batterikommunikationsfejl, når et batterigreb er fastgjort, skal du følge instruktionerne i meddelelsen. Hvis kameraet mister strøm, skal du montere batterimagasinet igen og genstarte kameraet.

Brug af en almindelig stikkontakt

 1. Fastgør DC-kobleren.

  • Fastgør DC-kobleren DR-E6 (sælges separat) på samme måde som batterierne.
  • Før ledningen til DC-kobleren gennem rillen til batterimagasinets ledning.
  • Sæt batterimagasinet helt ind for at sikre det.
 2. Fastgør batterimagasinet.

  • Styr ende af ledningen ud af ledningshullet.
 3. Tilslut DC-kobleren til vekselstrømsadapteren.

  • Sæt DC-koblerens stik ind i stikket på vekselstrømsadapteren AC-E6N (sælges separat).
 4. Tilslut strømkablet.

  • Tilslut strømkablet til vekselstrømsadapteren, og sæt stikket i en stikkontakt.

Forholdsregler

 • Mens kameraet er tændt, må du ikke tilslutte eller frakoble strømkablet eller stikket, og batterimagasinet må ikke fjernes.
 • Undgå at få ledningen til DC-kobleren i klemme mellem batterigrebet og batterimagasinet.

Betjeninger af knapper og vælgere

 • Hvis du vil bruge knapperne og vælgerne, skal du dreje på ON/OFF-kontakt på lodret greb over (4) på ON.
 • Knapperne og vælgerne bruges på samme måde som de tilhørende knapper og vælgere på kameraet.
 1. (1) Udløserknap
 2. (2) Multifunktion Multifunktionsknap
 3. (3) Kommandovælger Kommandovælger
 4. (4) ON/OFF-kontakt på lodret greb
 5. (5) Multikontrol Multikontrol
 1. (6) Forstør eller reducér Forstør/reducér-knap
 2. (7) AF-punktvalg Knap til AF-punktvalg
 3. (8) AE-lås Knap til AE-lås/FE-lås
 4. (9) AF-start AF-startknap
 5. (10) Quick Control-vælger 2 Quick Control-vælger 2

Brug af USB-strømadapter til at oplade/levere strøm til kameraet

Du kan ved hjælp af USB-strømadapteren PD-E1 oplade batteripakken LP-E6NH eller LP-E6N uden at fjerne den fra batterigrebet. Kameraet kan også få strøm.

Forholdsregler

 • LP-E6NH og LP-E6N kan oplades sammen.
 • Ellers kan du oplade et enkelt LP-E6NH- eller LP-E6N-batteri ad gangen.
 • LP-E6 kan ikke oplades på denne måde. Der bliver ikke opladet noget batteri, hvis LP-E6NH eller LP-E6N er monteret samtidigt med LP-E6.
 • Batteriet oplades ikke, hvis LP-E6NH eller LP-E6N er isat, når DC-kobleren DR-E6 er tilsluttet.
 • Opladning stopper, hvis du betjener kameraet.
 • Når batterierne er afladt, oplader adapteren dem. I dette tilfælde får kameraet ikke strøm.

Opladning

 1. Tilslut USB-strømadapteren.

  • Sæt kameraets afbryder til Sluk, og sæt USB-strømadapteren helt ind i kameraets digital-stikket.
 2. Oplad batteriet.

  • Tilslut strømkablet til USB-strømadapteren, og sæt den anden ende i en stikkontakt.
  • Opladningen starter, og opladningsindikatoren lyser.
  • [Opladning i gang] vises på LCD­panelet.
  • Når opladningen er færdig, slukkes opladningsindikatoren.

Strømforsyning

For at levere strøm til kameraet uden opladning af batterier skal kameraets afbryder indstilles til Tænd.

[Strømforsyning] vises på LCD-panelet og -skærmen, mens kameraet får strøm.

For at skifte mellem at levere strøm til kameraet til opladning skal kameraets afbryder indstilles til Sluk.

Forholdsregler

 • For at beskytte batteripakken og holde den i en optimal tilstand må den ikke oplades kontinuerligt i mere end 24 timer.
 • Hvis opladningsindikatoren ikke lyser, eller der opstår et problem under opladning (vist ved, at adgangsindikatoren blinker), skal du trække strømkablet ud, sætte batteriet i igen og vente et par minutter, før du sætter det i igen. Hvis problemet fortsætter, skal du tage kameraet med til det nærmeste Canon-servicecenter.
 • Den krævede opladningstid og den mængde, der er opladet, varierer afhængigt af den omgivende temperatur og resterende kapacitet.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager tager opladning ved lav temperatur længere tid.
 • Det resterende batteriniveau kan falde, når der leves strøm til kameraet. For at undgå at løbe tør for batteristrøm skal du bruge et fuldt opladet batteri, når du optager ved regelmæssige mellemrum.