Skærmen Vis info

Du kan kontrollere fejloplysninger og kameraets MAC-adresse.

  1. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

  2. Tryk på INFO-knappen.

    • Skærmen [Vis info.] vises.
    • Når der er opstået en fejl, skal du trykke på INDSTIL for at få vist fejlindholdet.