Optagelse og afspilning af stemmememo

Du kan tilføje (optage) stemmememoer til dine optagelser. Stemmememoer gemmes som en WAV-lydfiler med samme filnummer som billedet. De kan afspilles med kameraet eller en computer.

Optagelse af stemmememoer

 1. Skift til afspilning.

 2. Vælg et billede, du vil føje et stemmememo til.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et billede, du vil føje et stemmememo til.
 3. Optag et stemmememo.

  • Hold knappen BEDØM nede i ca. 2 sek.
  • Bliv ved med at holde knappen nede, når [Optager memo...] vises, og tal ind i mikrofonen til stemmememo (1). Hver optagelse kan være på op til ca. 30 sek.
  • Slip knappen for at slutte stemmememoet.
  • Et [Stemmememobillede]-ikon vises øverst på skærmen.

Forholdsregler

 • Stemmememoer kan ikke føjes til film eller beskyttede billeder.
 • Stemmememoer kan ikke optages med en ekstern mikrofon.

Bemærk

 • Lydkvaliteten af optagelse af stemmememoer kan ændres i [Afspilning: Lydkvalitet for memo].
 • Gentag trin 3, hvis du vil optage stemmememoer, som er længere end 30 sek.
 • Du kan optage et enkelt stemmememo under billedgennemgang (umiddelbart efter optagelsen) ved at følge trin 3.
 • Selvom under overførsel til FTP-server kan føje et stemmememo til billeder fra afspilningsskærmen. Stemmememoer kan imidlertid ikke føjes til det billede, der i øjeblikket overføres.

Lydkvalitet for memo

Du kan indstille lydkvaliteten for optagelse af stemmememoer.

 1. Vælg [Afspilning: Lydkvalitet for memo].

 2. Vælg en indstilling.

  • 48 kHz: Høj kvalitet (48 kHz)

   Aktiverer optagelse af stemmememo ved samme niveau af lydkvalitet som film.

  • 8 kHz: Lav kvalitet (8 kHz)

   Aktiverer mindre stemmememofilstørrelser end med [Høj kvalitet (48 kHz)].

Forholdsregler

 • Yderligere optagelse af stemmememo for billeder med eksisterende stemmememoer udføres med samme niveau af lydkvalitet som den første optagelse uanset denne indstilling.

Afspilning af stemmememoer

 1. Vælg [Afspilning: Bedømmelse/Stemmememo knapfunktion].

 2. Vælg [Afsp. memo(hold:opt.memo)].

 3. Vælg et billede til afspilning af stemmememo.

  • Tryk på knappen Afspilning for at skifte til billedafspilning.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 til et billede, der er mærket med et [Stemmememobillede]-ikon øverst på skærmen.
 4. Afspil stemmememoet.

  (1) Højttaler

  • Tryk på knappen BEDØM for at afspille stemmememoet.
  • Du kan justere lydstyrken ved at dreje vælgeren Kommandovælger.
  • Tryk på knappen BEDØM for at stoppe afspilning.

Bemærk

 • Er der føjet flere stemmememoer til et billede, afspilles de efter hinanden.
 • De tilføjede stemmememoer kan ikke slette sig selv ved hjælp af kameraet.
 • Når du sletter billeder (), sletter du også eventuelle stemmememoer, der er føjet til billederne.