Forstørret billedvisning

Du kan forstørre visningen af dine optagne billeder.

 1. Forstør billedet.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 med uret.
  • Den forstørrede visning vises. Placeringen af det forstørrede område (1) vises nederst til højre på skærmen sammen med [Quick Control-vælger 2Forstør eller reducér].
  • Hvis du vil forstørre billeder, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 2 med uret.
  • Hvis du vil reducere forstørrelse, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 2 mod uret. Bliv ved med at dreje vælgeren for indeksvisning ().
 2. Rul på billedet.

  • Brug Multikontrol til at rulle rundt i det forstørrede billede.
  • Tryk på knappen Forstør eller reducér eller MENU for at forlade den forstørrede visning.

Bemærk

 • Hvis du vil skifte til andre billeder, mens du bevarer den forstørrede visning, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1.
 • Du kan ikke bruge forstørrelse til film.

Indstilling af første forstørrelsesgrad og position

Du indstille den første forstørrelsesgrad og den forstørrede position ved at vælge [Afspilning: Forstørrelse (ca.)].

 • 2x, 4x, 8x, 10x (forstør fra midten)

  Den forstørrede visning starter fra midten af billedet med det valgte forstørrelsesforhold.

 • Faktisk str. (fra valgt pkt)

  Pixlerne i det optagede billede vises ved cirka 100 %. Den forstørrede visning starter i det AF-punkt, hvor der er fokus. Hvis billedet er optaget med manuel fokusering, starter den forstørrede visning i midten af billedet.

 • Som sidste forstør. (fra midt.)

  Forstørrelsen vil være den samme som sidste gang, du forlod den forstørrede visning med knappen Afspilning eller Forstør eller reducér. Den forstørrede visning starter fra midten af billedet.