Valg af målingsmetode

Du kan vælge en af fire metoder til at måle motivets lysstyrke.

I metoden [Scene Intelligent Auto] indstilles den evaluerende måling automatisk.

 1. Tryk på Q (Quick Control)-knappen (Tidsindstilling 10 sek.).

  • Tryk på knappen Q (Quick Control), mens der vises et billede.
 2. Vælg målingsmetode.

  • Hvis du vil vælge et punkt, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 eller trykke Multikontrol op eller ned.
  • Du kan vælge målingsmetoden at dreje vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger 2 eller trykke Multikontrol mod venstre eller højre.
 • Evaluerende måling Evaluerende måling

  Målingsmetode til almindelige formål, der endda passer til motiver i modlys. Kameraet justerer eksponeringen automatisk, så den passer til omgivelserne.

 • Partiel måling Partiel måling

  Praktisk, når der er meget lysere lys omkring motivet pga. modlys osv. Dækker ca. 6,1 % af området i midten af skærm.

 • Spotmåling Spotmåling

  Effektiv til måling af en bestemt del af motivet. Dækker ca. 3,1 % af området i midten på skærmen. Området med spotmåling angives på skærmen.

 • Centervægtet gennemsnitsmåling Centervægtet gennemsn.

  Der tages et gennemsnit af målingen på tværs af skærmen, hvor midten af skærmen vægter tungere.

Bemærk

 • Kameraet indstiller som standard eksponeringen på følgende måde.

  Med [Evaluerende måling] låser du eksponeringsværdien (AE-lås), når du holder udløserknappen halvt nede, når kameraet har fokuseret med One-Shot AF. Med [Partiel måling/Spotmåling/Centervægtet gennemsnitsmåling] indstilles eksponeringsværdien, i det øjeblik billedet tages (uden at låse eksponeringsværdien, når udløserknappen er trykket halvt ned).

 • Med [Brugerdefinerede funktioner: AE lås målemetode efter fokus] () kan du indstille, hvorvidt du vil låse eksponeringen (AE-lås) eller ej, når motiver er i fokus, med One-Shot AF.