Anti-flimmeroptagelse

Ujævn eksponering og farve kan opstå, hvis du optager med hurtige lukkertider under flimrende lyskilder som f.eks. fluorescerende lys, på grund af ujævn lodret eksponering. Anti-flimmeroptagelse gør det muligt at tage billeder, når eksponering og farver er mindre påvirket af flimmer.

 1. Vælg [Optagelse: Flicker detec.-opt.].

 2. Vælg [Aktivér].

 3. Tag billedet.

Forholdsregler

 • Når [Aktivér] er indstillet, og du optager under en flimrende lyskilde, kan lukkerforsinkelsen vare længere. Den kontinuerlige optagelseshastighed kan også være langsommere, og optagelsesintervaller kan være uregelmæssige.
 • Flimmer kan ikke registreres, hvis det har en anden frekvens end 100 Hz eller 120 Hz. Hvis lyskildens flimmerfrekvens ændres under kontinuerlig optagelse, kan effekterne af flimmeret ikke reduceres.
 • I metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Program AE] eller [Blændeprioriteret AE] kan farvetonen af optagne billeder variere, hvis lukkertiden ændres under kontinuerlig optagelse, eller hvis du tager flere optagelser af det samme motiv med forskellige lukkertider. For at undgå inkonsistente farvetoner skal du optage med metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Manuel eksponering] eller [Lukkerprioriteret AE] med en fast lukkertid.
 • Farvetone af optagne billeder kan variere mellem [Aktivér] og [Deaktivér].
 • Lukkertid, blændeværdien og ISO-hastighed kan ændre sig, når du starter optagelsen med AE-lås.
 • Hvis motivet har en mørk baggrund, eller hvis der er et kraftigt lys i billedet, bliver flimmer muligvis ikke registreret korrekt.
 • Reduktion af flimmer kan muligvis ikke lade sig gøre ved speciel belysning.
 • Afhængigt af lyskilden registreres flimmer muligvis ikke korrekt.
 • Afhængigt af lyskilder og optagelsesforhold opnås det forventede resultat muligvis ikke, selvom du bruger denne funktion.

Bemærk

 • Det anbefales at udføre testoptagelser på forhånd.
 • Registrer flimmer manuelt, hvis skærmen flimrer (f.eks. når lyskilden ændres), ved at trykke på knappen Q (Quick Control), vælge [Flicker detec.-opt.] og derefter trykke på knappen INFO.
 • Flimmer reduceres ikke i [Scene Intelligent Auto]-metoden.
 • Reduktion af flimmer fungerer også med flashfotografering. Men det forventede resultat opnås muligvis ikke for optagelse med trådløs flashfotografering.