Av: Blændeprioriteret AE

Denne metode gør det muligt at indstille den ønskede blændeværdi, hvorefter kameraet automatisk tilpasser lukkertiden for at opnå standardeksponeringen til motivets lysstyrke. Et højere f/nummer (mindre blændeåbning) placerer mere af forgrunden og baggrunden inden for acceptabelt fokus. På den anden side vil et lavere f/nummer (større blændeåbning) placere mindre af forgrunden og baggrunden inden for acceptabelt fokus.

[Blændeprioriteret AE] står for blændeværdi (blændeåbning).

Sløret baggrund

(Med en lav blændeværdi: f/5.6)

Skarp for- og baggrund

(Med en høj blændeværdi: f/32)

 1. Indstil optagelsesmetoden til [Blændeprioriteret AE].

  • Tryk på knappen INDSTILLING, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at vælge [Blændeprioriteret AE].
 2. Indstil den ønskede blændeværdi.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at indstille den.
 3. Fokusér på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned.
  • Lukkertiden indstilles automatisk.
 4. Se visningen, og optag.

  • Der opnås standardeksponering, så længe lukkertiden ikke blinker.

Forholdsregler

 • Hvis lukkertiden “30"”blinker, angiver det undereksponering.

  Brug vælgeren Kommandovælger til at reducere blændeværdien (åbn blænden), indtil lukkertiden holder op med at blinke, eller indstil en højere ISO-hastighed.

 • Hvis lukkertiden “1/8000” blinker, angiver det overeksponering.

  Drej vælgeren Kommandovælger for at øge blændeværdien (luk blænden), indtil lukkertiden blinker stop, eller indstil en lavere ISO-hastighed.

Bemærk

 • Visning af blændeværdi

 • Jo højere værdi, des mindre vil blændeåbningen være. Den viste blændeværdi varierer afhængigt af objektivet. Hvis der ikke er monteret et objektiv, er blænden “F00”.

Visning af dybdeskarphed

Tryk på knappen til visning af dybdeskarphed for at reducere objektivets aktuelle blændeindstillingsværdi og kontrollere området i fokus (dybdeskarphed).

Bemærk

 • Jo større blændeværdien, jo bredere er området, der er i fokus, fra forgrund til baggrund.
 • Effekten af indstillingen af dybdeskarphed kan tydeligt ses på billeder, når du ændrer blændeværdien og trykker på knappen til visning af dybdeskarphed.
 • Eksponering er låst (AE-låst), når du holder knappen til visning af dybdeskarphed nede.