P: Program AE

Kameraet indstiller automatisk lukkertiden og blændeværdien, så den passer til motivets lysstyrke.

[Program AE] står for program.

AE står for automatisk eksponering.

 1. Indstil optagelsesmetoden til [Program AE].

  • Tryk på knappen INDSTILLING, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at vælge [Program AE].
 2. Fokusér på motivet.

  • Ret AF-punktet mod motivet, og tryk udløserknappen halvt ned.
  • Når motivet er i fokus, bliver AF-punktet grønt (med One-Shot AF).
  • Lukkertiden og blændeværdien indstilles automatisk.
 3. Kontrollér displayet.

  • Der opnås standardeksponering, så længe eksponeringsværdien ikke blinker.
 4. Tag billedet.

  • Vælg motiv, og tryk udløserknappen helt ned.

Forholdsregler

 • Hvis lukkertiden “30"” og den laveste blændeværdi blinker, betyder det undereksponering.

  Forøg ISO-hastigheden, eller brug flash.

 • Hvis lukkertiden “1/8000” og den højeste blændeværdi blinker, betyder det overeksponering.

  Sæt ISO-hastigheden ned, eller brug et ND-filter (tilbehør) til at reducere mængden af lys, som kommer ind i objektivet.

Bemærk

 • Forskelle mellem metoderne [Program AE] og [Scene Intelligent Auto]

 • [Scene Intelligent Auto]-metoden begrænser funktioner og indstiller AF-metoden, målingsmetoden og mange andre funktioner automatisk for at forhindre dårlige optagelser. Som modsætning indstiller [Program AE]-metoden kun lukkertiden og blændeværdien automatisk, og du kan frit indstille AF-metoden, målingsmetoden og andre funktioner.
 • Skift af program

 • I [Program AE] kan du frit ændre kameraets kombination af (program) lukkertid og blændeværdi, der er angivet automatisk af kameraet, mens du bevarer den samme eksponering. Det kaldes skift af program.
 • Med skift af program kan du trykke udløserknappen halvt ned og derefter dreje Kommandovælger-vælgeren, indtil den ønskede lukkertid eller blændeværdi vises.
 • Skift af program bliver automatisk annulleret, når lysmålingstimeren stopper (visning af eksponeringsindstillinger slås fra).
 • Skift af program kan ikke bruges med flash.