Isætning/fjernelse af batterier

Sæt en fuldt opladet batteripakke LP-E6NH (eller LP-E6N/LP-E6) i kameraet.

Isætning

 1. Skyd låsen på batterirummets dæksel, og åbn dækslet.

 2. Sæt batteriet i.

  • Indsæt med elkontakterne forrest.
  • Sæt batteriet i, så det låses på plads.
 3. Luk dækslet.

  • Tryk på dækslet, indtil det klikker i.

Forholdsregler

 • Du kan ikke bruge andre batterier end batteripakken LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.

Udtagning

 1. Åbn dækslet, og fjern batteriet.

  • Skub batterilåsen i pilens retning, og tag batteriet ud.
  • For at undgå kortslutning skal du altid sætte det medfølgende beskyttelsesdækslet () på batteriet.