Tilpasning med personlige funktioner

P.Fn-01: LCD-panelets tæthed (LCD-panelets tæthed)

LCD-panelets tæthed kan justeres i 5 trin.

P.Fn-02: Kvikflash (Kvikflash)

Du kan angive, om du vil affyre flashen (kvikflash), når lampen for flash klar stadig blinker rødt (inden fuldt opladet) for at afkorte ventetiden på opladning.

 • 0: ON (Aktiveret)
 • 1: OFF (Deaktiveret)

Forsigtig

 • Brug af Kvikflash under kontinuerlig optagelse () kan medføre undereksponering på grund af reduceret flashoutput.

P.Fn-03: Flashaffyring under linked shooting (Flashaffyring under linked shooting)

Du kan angive, om den Speedlite, der er montere på kameraet, skal affyres i forbindelse med linked shooting (). Indstil for hver enkelt Speedlite, der skal benyttes ved linked shooting.

 • 0: OFF (Deaktiveret)

  Speedlite affyres ikke i forbindelse med linked shooting.

 • 1: ON (Aktiveret)

  Speedlite affyres i forbindelse med linked shooting.

Forsigtig

 • Affyring af flere Speedlites på samme tid i linked shooting, kan forhindre tilpas mængde eksponering eller medføre ujævn eksponering.

P.Fn-04: Ændring af indstillingerne med drejeknap (Skift indstillinger med drejeknap)

Du kan vælge, om du vil tillade direkte konfiguration af den type funktioner, der vises i den nederste figur, ved at dreje på Drejeknap på skærme, som f.eks. denne, som er åbnet ved at trykke på Vælg/indstil.

 • 0: OFF (Deaktiveret)

  Normale betjeningsmetode.

 • 1: ON (Aktiveret)

  Muliggør valg af indstillingspunkter (for mængde af flasheksponeringskompensation, manuel flash-output, styring af affyringsgrupper, flashforhold, flashmetoder i gruppeaffyring, modtageraffyringsgruppe) med Krydstaster-krydstasterne og direkte konfiguration ved blot at dreje på Drejeknap.