Specifikationer

Type

Type Skomontering på E-TTL II/E-TTL autoflash-Speedlite
Kompatible kameraer

EOS-kameraer med en multifunktionssko, som er firmwarekompatible med EL-5

Se yderligere oplysninger på Canons websted ().

Flashhoved

Ledetal

Ledetal for normal flash

Maksimalt ledetal (ved ca. ISO 100)

Lysfordeling Enhed Flashdækning
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
Standard m 14,8 28,7 30,0 36,0 42,7 47,1 49,1 53,9 55,4 60,0
Prioritet af ledetal m 36,0 36,0 42,7 49,1 53,9 55,4 60,0 60,0 60,0
Jævn dækning m 28,7 28,7 28,7 36,0 37,0 37,0 43,9 47,1 50,0

1: Ved brug af vidvinkelpanelet

Ledetal for højhastighedssynkronisering

Maksimalt ledetal (ved ca. ISO 100)

Lukkertid Enhed Flashdækning
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
1/125 m 8,4 16,4 17,1 20,5 24,4 26,9 28,0 30,8 31,6 34,2
1/250 m 6,7 13,0 13,6 16,3 19,3 21,3 22,2 24,4 25,1 27,2
1/500 m 4,7 9,2 9,6 11,5 13,7 15,1 15,7 17,3 17,7 19,2
1/1000 m 3,4 6,5 6,8 8,2 9,7 10,7 11,1 12,2 12,6 13,6
1/2000 m 2,4 4,6 4,8 5,8 6,8 7,5 7,9 8,6 8,9 9,6
1/4000 m 1,7 3,3 3,4 4,1 4,8 5,3 5,6 6,1 6,3 6,8
1/8000 m 1,2 2,3 2,4 2,9 3,4 3,8 3,9 4,3 4,4 4,8

1: Ved brug af vidvinkelpanelet

Ledetal for manuel flash

Maksimalt ledetal (ved ca. ISO 100)

Flashoutput Enhed Flashdækning
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
1/1 m 14,8 28,7 30,0 36,0 42,7 47,1 49,1 53,9 55,4 60,0
1/2 m 10,5 20,3 21,2 25,5 30,2 33,3 34,7 38,1 39,2 42,4
1/4 m 7,4 14,4 15,0 18,0 21,4 23,6 24,6 27,0 27,7 30,0
1/8 m 5,2 10,1 10,6 12,7 15,1 16,7 17,4 19,1 19,6 21,2
1/16 m 3,7 7,2 7,5 9,0 10,7 11,8 12,3 13,5 13,9 15,0
1/32 m 2,6 5,1 5,3 6,4 7,5 8,3 8,7 9,5 9,8 10,6
1/64 m 1,9 3,6 3,8 4,5 5,3 5,9 6,1 6,7 6,9 7,5
1/128 m 1,3 2,5 2,7 3,2 3,8 4,2 4,3 4,8 4,9 5,3
1/256*2 m 0,9 1,8 1,9 2,3 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 3,8
1/512*2 m 0,7 1,3 1,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,7
1/1024*2 m 0,5 0,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9

1: Ved brug af vidvinkelpanelet

2: Ikke tilgængelig med højhastighedssynkronisering

Flashdækning
(brændvidde; for 35 mm full-frame)
14 mm

Vidvinkelpanel: manuelt

* Ikke kompatibel med optagelsessynsvinkler med EF15mm f/2.8 Fisheye eller EF8-15mm f/4L Fisheye USM

24 mm

Zoom

 • A: Auto

  Flashdækning indstilles automatisk og tager højde for indstillingerne for [Auto zoom til sensorstr.] og [Lysfordeling] på brændviddeobjektivet og andre forhold

 • M: Manuel

  Flashdækning indstilles manuelt

  *Der tages ikke højde for Indstillingerne for [Auto zoom til sensorstr.] og [Lysfordeling]

28 mm
35 mm
50 mm
70 mm
80 mm
105 mm
135 mm
200 mm
Vinkel for reflekteret flash
Drejeretning Vinkel for reflekteret flash (ca.)
Op 0 ° 45 ° 60 ° 75 ° 90 ° 120 °
Ned 7 °
Venstre 0 ° 60 ° 75 ° 90 ° 120 ° 150 ° 180 °
Højre 60 ° 75 ° 90 ° 120 ° 150 ° 180 °
Varighed af udladning
 • Normal flash

  Flashoutput Flashvarighed (ca., sek.) Flashoutput Flashvarighed (ca., sek.)
  1/1 1/710 1/64 1/18640
  1/2 1/1310 1/128 1/23650
  1/4 1/2610 1/256 1/29050
  1/8 1/4890 1/512 1/35330
  1/16 1/7990 1/1024 1/46290
  1/32 1/13250
Overførsel af oplysninger om farvetemperatur

Understøttes

Eksponeringsstyring

Flashmetoder (metoder til eksponerings-
styring)

Flashmetoder og tilgængelige funktioner

Flashmetode Flasheksponeringskompensation FEB FE-lås Trådløs radiomodtager
E-TTL II/E-TTL-autoflash*1
Manuel flash
Stroboskopisk flash
Gruppeaffyring*2 ○*3
Brugerdefineret flashindstilling Følger den registrerede flashmetode

1: Indstil automatisk, når kameraoptagelsesmetoden er indstillet til Programmer i Basiszone.

2: Kan kun indstilles, når Speedlite bruges som en afsender ved trådløs betjening med radiomodtager

3: Kun grupper, der er indstillet til E-TTL II/E-TTL-autoflash

Effektiv flashrækkevidde

Dæmp låsningsinterval under følgende forhold

 • Sensorstørrelse: 35 mm full-frame
 • Flashdækning: 50 mm
 • Blændeværdi: f/1.4
 • ISO 100
 • Lysfordeling: standard
Affyringsforhold Effektiv flashrækkevidde (ca.)
Normal flash
(lampe for flash klar: lyser)
0,5-30,5 mm
Kvikflash
(lampe for flash klar: blinker)
0,5-18,6 m
Højhastighedssynkronisering
(lukkertid: 1/250 sek.)
0,5-13,7 m
Flasheksponerings-
kompensation

±3 stop (i trin på 1/3-stop eller 1/2-stop)

Speedlitens flasheksponeringskompensation har forrang, hvis kompensationen også indstilles på kameraet.

Speedlitens flasheksponeringskompensation bør indstilles til 0 for at aktiver flasheksponeringskompensation ved hjælp af kameraet.

FEB

±3 stop (i trin på 1/3-stop eller 1/2-stop)

Automatisk FEB-annullering starter efter tre optagelser

Kan bruges sammen med flasheksponeringskompensation og FE-lås

FE-lås Understøttes
FE-hukommelse Understøttes
Synkronisering
Trådløs Flashmetode Synk. med 1. lukkergardin Synk. med 2. lukkergardin Højhastig-
hedssynkro-
nisering
OFF E-TTL II/E-TTL autoflash
Manuel flash
Strobos-
kopisk flash
Trådløs
radio-
modtager
(afsender)
E-TTL II/E-TTL autoflash
Manuel flash
Strobos-
kopisk flash
Gruppe-
affyring
Ledelys Understøttes
Ledelys

Understøttes ikke

Når monteret på et kamera

Genopladning af flash

Genopladningstid
Strømforsyning Genopladningstid (ca.)
Normal flash Kvikflash
LP-EL-batteripakke 0,1-1,2 sek. 0,1-1,0 sek.

Brug en nye, fuldt opladet batteripakke LP-EL

Baseret på Canons teststandarder.

Indikator for flash klar
Normal flash (fuldt opladet) Kvikflash Opladning i gang
Knap til lampe for flash klar Lyser rødt Blinker rødt (8 Hz) Fra
LCD-panelvisning Vises ikke Vises ikke OPLADNING
Genopladningsniveau angivet i intervallet fra 1-5
Biptone *1 Ja*2 Ja*3

1: Med personlige funktion P.Fn- 05 (biptone) indstillet til ON

2: Med personlige funktion P.Fn- 01 (kvikflash) indstillet til OFF

3: Med personlige funktion P.Fn- 01 (kvikflash) indstillet til ON

AF-hjælpelys

LED-metode

LED-hjælpelys bruges ikke under disse forhold

- Med objektiv monteret: Indstillet til metoden MF

- Kamera: Indstillet til [Servo AF], [AF-hjælpelys aktivt] indstillet til [Deaktivér]

 • Lys afgivet

  Synligt lys (fra hvide LED'er)

 • Kompatibelt AF-system

  Dual Pixel CMOS AF

 • Effektiv rækkevidde

  AF-punkter Effektiv rækkevidde (ca.)
  I centrum 0,6-10 m

  Objektivets brændvidde: 24 mm eller længere

  Retning angivet: fra flashhoved ved en 0 ° reflekteret flash

Metode til uregelmæssig flashudladning

Et uregelmæssigt hjælpelys bruges ikke under disse forhold

- Med objektiv monteret: Indstillet til metoden MF

- Kamera: Indstillet til [Servo AF], [AF-hjælpelys aktivt] indstillet til [Deaktivér] eller [Kun LED AF-hjælpelys]

 • Lys afgivet

  Synligt lys

 • Kompatibelt AF-system

  Dual Pixel CMOS AF

 • Effektiv rækkevidde

  AF-punkter Effektiv rækkevidde (ca.)
  I centrum 0,6-10 m

  Objektivets brændvidde: 24 mm eller længere

  Retning angivet: fra flashhoved ved en 0 ° reflekteret flash

Trådløse funktioner via radiotransmission

Indstillinger for trådløs forbindelse
Afsender

Understøttes

Sekundære og yderligere enheder fungerer som underafsender og viser et ikon for “UNDERSENDER”

Modtagere kan ikke fjernstyre underafsender

Modtager Understøttes
Kommunikations-
funktioner
Standardkompatibilitet IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
Kommunikationsmetode Primær modulering: OQPSK
Sekundær modulering: DS-SS
Transmissionsfrekvens 2.405–2.475 MHz
Kanal Kanal 1-15
Indstillinger: Auto/Manuel
Trådløst radio-ID 0000–9999
Indstilling: Manuel
Transmissionsrækkevidde*1, 2 Ca. 30 m
Gruppe

Op til 5 grupper (A/B/C/D/E)

Afsenderenheder er indstillet til gruppe A

Maks. enheder til kommunikation Op til 16 afsendere og modtagere, kombineret
Maks. antal afsenderenheder

Op til 15

Sekundære og yderligere enheder fungerer som underafsendere

Maks. antal modtagerenheder Op til 15

1: Uden nogen forhindringer mellem afsendere og modtagere og uden radiointerferens fra andre enheder

2: Transmissionsrækkevidden kan være kortere afhængigt af faktorer såsom, hvordan enheder er opstillet, det omgivende miljø og vejrforholdene

Sammenkædede funktioner

Understøtter linked shooting med automatisk udløser af lukker for op til 16 kameraer (afsender: 1 modtagere: 15) knyttet til udløsning af lukker på afsenderkameraet.

Optagelse er ikke samtidig, fordi modtagerkameraer optager en smule efter tidsindstillingen af afsenderkameraets udløser af lukker

Strømkilde

Batteri

LP-EL-batteripakke

AA/LR6-alkalinebatterier og Ni-MH-batterier kan ikke bruges

Indikator for batteriniveau Angivet (visning i 5 niveauer)
Ekstern strømkilde Understøttes ikke
Maks. antal flashaffyringer

Ca. 350-2.450

Brug en nye, fuldt opladet batteripakke LP-EL

Baseret på Canons teststandarder.

Optagelsestid med trådløs radiomodtager

Ca. 17 timer kontinuerligt

Tid til Speedliten slukker, når tilsluttet trådløst via radiotransmission

Med afsenderflashudladning deaktiveret og ved brug af en nye, fuldt opladet Pack LP-EL-batteripakke

Autosluk

Tid fra et tilsluttet kamera slukker eller autosluk er aktiveret, til Speedliten slukker

Da Speedliten ikke kan registrere forbindelsesstatus med kameraet, når kameraet er tændt, går det ikke af sig selv i autosluk (utilsigtet).

Status Brugerdefineret funktion Tid
Under normal betjening C.Fn-01-0 Ca. 90 sek.
Når indstillet som afsender ved betjening med trådløs radiomodtager C.Fn-01-0 Ca. 5 min.
Under linked shooting C.Fn-01-0
Når indstillet som modtager ved betjening med trådløs radiomodtager C.Fn-10-0 Ca. 1 timer
C.Fn-10-1 Ca. 10 min.
Standby før tænding efter autosluk, når indstillet som en modtager C.Fn-11-0 Ca. 8 timer
C.Fn-11-1 Ca. 1 timer

Genaktiveres som reaktion på følgende handlinger

 • Tryk kameraets udløserknap halvt ned
 • Tryk på testflash-knappen
 • Brug af Kameramenu genvej til menu med EL-5 monteret på kameraet.

Mål/vægt

Mål
Produkt B × H× D
Hus Ca. 80,2 x 139,9 x 123,3 mm.
Vægt
Produkt Vægt
Kun hus Ca. 491 g
Hus og batteri
(batteripakke LP-EL)
Ca. 606 g

Driftsmiljø

Temperaturområde ved brug 0-45 °C
Luftfugtighed ved brug 85 % eller mindre
 • Alle ovenstående specifikationer er baseret på Canons teststandarder.
 • Specifikationer og fysisk udseende kan ændres uden varsel.