Fuldautomatisk flashfotografering

Fuldautomatisk optagelse med E-TTL II og E-TTL er muligt, når kameraet er indstillet til metoden Program AE (Program AE) eller Fuldautomatisk optagelse.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Vælg ETTL.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge ETTL, og tryk derefter joysticket lige ind.

 3. Fokuser på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Lukkertiden og blændeværdien vises i søgeren.
  • Bekræft, at Flashgenopladning er fuldført vises i søgeren.
 4. Tag billedet.

  Dette er et eksempel på visning, når kameraet er i metoden Program AE (Program AE).

  • Bekræft, at motivet er inden for den effektive flashrækkevidde (1).
  • Når udløserknappen trykkes helt ned, affyres flashen og tager et billede.

Bemærk

 • Hvis motivet i din optagelse ser mørk ud (undereksponeret), skal du prøve at gå nærmere på motivet, inden du optager igen. Du kan også prøv at øge ISO-hastighed.
 • Fuldautomatiske metoder omfatter Scene Intelligent Auto, Fuldautomatisk metode og Kreativ auto.
 • ETTL vises på LCD-panelet, også når Speedliten bruges med kameraer, der understøtter E-TTL II.
 • Når du er færdig med at optage, skal du slukke kameraet og Speedliten, fjerne Speedliten fra kameraet og montere monteringsfodens dæksel inden opbevaring.