Tilbehør

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales

Dette produkt er designet til at opnå optimal ydeevne, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Det anbefales derfor på det kraftigste at bruge dette produkt sammen med original tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for skade på dette produkt og/eller uheld som funktionsfejl, ildebrand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør, (f.eks. lækager og/eller batteriet eksploderer). Bemærk, at reparationer, der skyldes funktionsfejl i uoriginalt tilbehør ikke dækkes af garantien ved reparationer, selvom du kan bede om sådanne reparationer på honorarbasis.

Forsigtig

  • Batteripakke LP-EL er kun beregnet til Canon-produkter. Brug sammen med en inkompatibel batterioplader eller et inkompatibelt produkt kan resultere i funktionsfejl og uheld, som Canon ikke kan drages til ansvar for.