Specifikationer

Type

Type Speedlite E-TTL II-/E-TTL-autoflash med montering på hot-shoe.
Kompatible kameraer

EOS-serie understøtter E-TTL II-/E-TTL-autoflash

Yderligere oplysninger findes på Canons websted.

Flashhoved

Ledetal

Ledetal for normal flash

Maksimalt ledetal (ved ca. ISO 100)

Lysfordeling Enhed Flashdækning
14mm *1 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
Standard m 14,1 27,3 27,9 31,9 36,6 42,9 46,9 51,1 54,0 60,0
Prioritet af ledetal m 31,9 31,9 36,6 42,9 48,6 54,0 55,4 60,0 60,0
Lysfordelingsprioritet m 27,3 27,3 27,3 29,0 33,5 36,6 42,9 46,9 51,1

1: Ved brug af vidvinkelpanelet.

Ledetal for højhastighedssynkronisering

Maksimalt ledetal (ved ca. ISO 100)

Lukkertid Enhed Flashdækning
14mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
1/125 m 8,8 17,0 17,4 19,8 22,8 26,7 29,2 31,8 33,6 37,3
1/250 m 7,5 14,5 14,8 16,9 19,4 22,7 24,8 27,1 28,6 31,8
1/500 m 4,9 9,5 9,7 11,1 12,8 15,0 16,4 21,7 23,0 25,5
1/1000 m 3,5 6,7 6,9 7,9 9,0 10,6 11,6 16,6 17,6 19,5
1/2000 m 2,5 4,8 4,9 5,6 6,4 7,5 8,2 12,3 13,0 14,4
1/4000 m 1,7 3,4 3,4 3,9 4,5 5,3 5,8 8,9 9,4 10,4
1/8000 m 1,2 2,4 2,4 2,8 3,2 3,7 4,1 6,4 6,7 7,5

Ledetal for normal flash

Maksimalt ledetal (ved ca. ISO 100)

Flashoutput Enhed Flashdækning
14mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
1/1 m 14,1 27,3 27,9 31,9 36,6 42,9 46,9 51,1 54,0 60,0
1/2 m 10,0 19,3 19,7 22,6 25,9 30,3 33,2 36,1 38,2 42,4
1/4 m 7,1 13,7 14,0 16,0 18,3 21,5 23,5 25,6 27,0 30,0
1/8 m 5,0 9,7 9,9 11,3 12,9 15,2 16,6 18,1 19,1 21,2
1/16 m 3,5 6,8 7,0 8,0 9,2 10,7 11,7 12,8 13,5 15,0
1/32 m 2,5 4,8 4,9 5,6 6,5 7,6 8,3 9,0 9,5 10,6
1/64 m 1,8 3,4 3,5 4,0 4,6 5,4 5,9 6,4 6,8 7,5
1/128 m 1,2 2,4 2,5 2,8 3,2 3,8 4,1 4,5 4,8 5,3
1/256 *1 m 0,9 1,7 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,4 3,8
1/512 *1 m 0,6 1,2 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7
1/1024 *1 m 0,4 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9
1/2048 *1 m 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
1/4096 *1 m 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
1/8192 *1 m 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7

1: Den kan ikke bruges, når du indstilliner højhastighedssynkronisering eller trådløs med optisk transmission

Flashdækning
(brændvidde; for 35mm full-frame)
14mm

Vidvinkelpanel: Manuel

* Ikke kompatibel med optagelsessynsvinkler med EF15mm f/2.8 Fisheye eller EF8-15mm f/4L Fisheye USM

24mm

Zoom

 • A: Auto

  Flashdækning indstilles automatisk og tager højde for indstillingerne [Auto zoom til sensorstr.] og [Lysfordeling] ved objektivets brændvidde

 • M: Manuel

  Flashdækning indstilles manuelt

  * Der tages ikke højde for indstillingerne [Auto zoom til sensorstr.] og [Lysfordeling]

28mm
35mm
50mm
70mm
80mm
105mm
135mm
200mm
Vinkel for reflekteret flash
Drejeretning Vinkel for reflekteret flash
Op 0° * 45° 60° 75° 90°* 120°
Ned
Venstre 0° * 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Højre 60° 75° 90° 120° 150° 180°

Position, hvor reflekslås er aktiveret

Varighed af udladning
 • Normal flash

  Flashoutput Flashvarighed (ca., sek.) Flashoutput Flashvarighed (ca., sek.)
  1/1 1/960 1/128 1/37020
  1/2 1/1200 1/256 1/46840
  1/4 1/2600 1/512 1/57000
  1/8 1/4790 1/1024 1/80300
  1/16 1/8510 1/2048 1/82670
  1/32 1/14750 1/4096 1/91520
  1/64 1/26790 1/8192 1/107800
Overførsel af oplysninger om farvetemperatur

Understøttes

Farvefilter Et farvefilter af den hårde type (to typer) understøttes.

Eksponeringsstyring

Flashmetoder (metoder til eksponerings-styring)

Flashmetoder og tilgængelige funktioner

Flashmetode Flash-eksponerings-kompensation FEB FE-lås Trådløs
Radio-transmission Optisk transmission
E-TTL II-/E-TTL-autoflash *1
Manuel flash
Stroboskopisk flash
Automatisk ekstern flashmåling ○ *2
Manuel ekstern flashmåling
Prioritetsmetode for kontinuerlig optagelse
Gruppeaffyring *3 ○ *4

1: Indstil automatisk, når kameraoptagelsesmetoden er indstillet til Programmer i Basiszone.

2: Kun gruppeaffyring er tilgængelig

3: Kan kun indstilles, når Speedlite bruges som en afsender ved trådløs betjening med radiotransmission

4: Kun grupper, der er indstillet til E-TTL II-/E-TTL-autoflash

Effektiv flashrækkevidde

Dæmp låsningsinterval under følgende forhold

 • Sensorstørrelse: 35mm full-frame
 • Flashdækning: 50 mm
 • Blændeværdi: f/1.4
 • ISO 100
 • Lysfordeling: Standard
Affyringsforhold Effektiv flashrækkevidde (ca.)
Normal flash
(lampe for flash klar: tændt)
0,5-26,1 m
Kvikflash
(lampe for flash klar: blinker)
0,5- 16,0 m
Højhastighedssynkronisering
(lukkertid: 1/250)
0,5- 13,8 m
Flash-eksponerings-kompensation

±3 stop, i trin på 1/3-stop eller 1/2-stop *1

Speedlitens flasheksponeringskompensation har forrang, hvis flasheksponeringskompensationen udføres af både Speedlite og kameraet. De brugere, der foretrækker at aktivere flasheksponeringskompensation med kameraet, skal indstille flasheksponeringskompensation med Speedlite til 0.

1: Svarer til stigninger i eksponeringstrin på kameraet

FEB

±3 stop, i trin på 1/3-stop eller 1/2-stop *1

FEB deaktiveres automatisk efter tre optagelser

Kan bruges sammen med flasheksponeringskompensation og FE-lås

1: Svarer til stigninger i eksponeringstrin på kameraet

FE-lås Understøttes
FE-hukommelse Understøttes
Synkronisering
Trådløs Flashmetode Synkronisering med 1. lukkergardin Synkronisering med 2. lukkergardin Højhastigheds-synkronisering
FRA E-TTL II-/E-TTL-autoflash
Manuel flash
Stroboskopisk flash
Automatisk ekstern flashmåling
Manuel ekstern flashmåling
Prioritetsmetode for kontinuerlig optagelse
Radiotransmission
(Afsender)
E-TTL II-/E-TTL-autoflash ○ *1
Manuel flash ○ *1
Stroboskopisk flash
Gruppeaffyring ○ *1
Optisk transmission
(Afsender)
E-TTL II-/E-TTL-autoflash
Manuel flash
Stroboskopisk flash

1: Få oplysninger om, hvilke kameraer der understøtter denne funktion, ved at gå til Canon-webstedet.

Ledelys Understøttes
Ledelys

Understøttes

Flashen affyres kontinuerligt i ca. 1 sekund.

Genopladning af flash

Genopladningstid
Strømforsyning Genopladningstid (ca.) Antal flashudladninger (ca.)
Normal flash Kvikflash
LP-EL-batteripakke 0,1-0,9 sek. 0,1-0,8 sek. 335 – 2345

Baseret på Canons teststandarder.

Indikator for flash klar
Normal flash (fuldt opladet) Kvikflash Opladning i gang
Knap til lampe for flash klar Lyser rødt Blinker rødt (8 Hz) Fra
LCD-panelvisning Vises ikke Vises ikke OPLADNING
Genopladningsniveau angivet i intervallet fra 1-5
Biptone *1 ○ *2 ○ *3 -

1: Med den relevante personlige funktion (P.Fn-06, biptone) slået TIL

2: Med den relevante personlige funktion (P.Fn-02, kvikflash) slået FRA

3: Med den relevante personlige funktion (P.Fn-02, kvikflash) slået TIL

AF-hjælpelys

Infrarød
 • Lys afgivet

  Tæt på infrarødt lys

 • Kompatibelt AF-system

  TTL sekundær billeddannelse, faseforskel-AF

 • Effektiv rækkevidde

  AF-punkter Effektiv rækkevidde (ca.)
  I centrum 0,6-10,0 m
  Ved yderkanten 0,6-5,0 m

  Objektivets brændvidde: 28 mm eller længere

  AF-punkter: Kompatibel med 1-191 punkter

Metode til uregelmæssig flashudladning

AF-hjælpelyset udsender ikke en lille serie af flashudladninger under følgende forhold.

- Når Speedlite bruges som en afsender ved trådløs betjening med optisk transmission

- Med farvefilter monteret

 • Lys afgivet

  Synligt lys

 • Kompatibelt AF-system

  - TTL sekundær billeddannelse, faseforskel-AF

  - Dual Pixel CMOS AF

  Når det gælder kamerakompatibilitet, gælder der visse begrænsninger

 • Effektiv rækkevidde

  AF-punkter Effektiv rækkevidde (ca.)
  I centrum 0,6-10,0 m
  Ved yderkanten 0,6-5,0 m

  Objektivets brændvidde: 24 mm eller længere

  Retning afgivet: Lige fremad

Trådløse funktioner til radiotransmission

Indstillinger for trådløse forbindelse
Afsender

Understøttes

Sekundære og yderligere enheder fungerer som underafsender og viser et ikon for “UNDERSENDER”

Underafsendere kan ikke fjernbetjenes af en modtagerenhed

Modtager Understøttes
Kommunikations-funktioner
Overholdelsesstandarder IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
Kommunikationsmetode Primær modulering: OQPAK
sekundær modulering: DS-SS
Transmissionsfrekvens 2.405 - 2.475 MHz
Kanal Kanal 1-15
Indstilling: Automatisk/Manuel
Trådløst radio-ID 0000-9999
Indstilling: Manuel
Overførselsrækkevidde *1 *2 Ca. 30 m
Gruppe

Op til 5 grupper (A-E)

Afsenderenheder er indstillet til gruppe A

Maks. antal afsenderenheder

Op til 15

Sekundære og yderligere enheder fungerer som underafsendere

Maks. antal modtagerenheder Op til 15

1: Uden nogen forhindringer mellem afsendere og modtagere og uden radiointerferens fra andre enheder

2: Transmissionsrækkevidden kan være kortere afhængigt af faktorer såsom, hvordan enheder er opstillet, det omgivende miljø og vejrforholdene

Sammenkædede funktioner

Understøtter linked shooting med automatisk udløser af lukker for op til 16 kameraer (afsender: 1; modtagere: 15) sammenkædet med udløser af lukker på afsenderkameraet.

Optagelse er ikke samtidig, fordi modtagerkameraer optager en smule efter tidsindstillingen af afsenderkameraets udløser af lukker

Trådløse funktioner til optisk transmission

Indstillinger for trådløse forbindelse
Afsender Understøttes
Modtager Understøttes
Individuel modtager Understøttes
Kommunikations-funktioner
Kommunikationsmetode Optiske impulser
Kanal Kanal 1-4
Transmissionsrækkevidde (ca.)

Fra forsiden af flashhovedet

 • Indendørs: 0,7- 15 m
 • Udendørs: 0,7- 10 m
Modtagelsesvinkel (ca.)
 • Vandret: 45°
 • Opad: 27°; nedad: 20°
Gruppe Op til 3 grupper (A-C)
Maks. antal afsenderenheder Ubegrænset
Maks. antal modtagerenheder Ubegrænset

Strømkilde

Batteripakke

LP-EL-batteripakke

AA/LR6-alkalinebatterier og Ni-MH-batterier kan ikke bruges

Indikator for batteriniveau Medfølger (visning i 5 niveauer)
Ekstern strømkilde Understøttes
Maks. antal flashudladninger

Ca. 335-2345

Med en fuldt opladet batteripakke LP-EL

Trådløs optagelsestid med radiotransmission

Ca. 17 timer kontinuerligt

Med afsenderflashudladning deaktiveret og ved brug af en fuldt opladet Pack LP-EL-batteripakke

Autosluk

Inaktiv tid før autosluk

Status Brugerdefineret funktion Tid
Under normal betjening C.Fn-01-0 Ca. 90 sek.
Når angivet som en afsender ved trådløs betjening med optisk C.Fn-01-0
Når angiver som en afsender ved trådløs betjening med radio C.Fn-01-0 Ca. 5 min.
Under linked shooting C.Fn-01-0
Når angivet som en modtager ved trådløs betjening med radio eller optisk C.Fn-10-0 Ca. 60 min.
C.Fn-10-1 Ca. 10 min.
Standby før tænding efter autosluk, når indstillet som en modtager C.Fn-11-0 Ca. 8 t.
C.Fn-11-1 Ca. 1 timer

Speedlite genaktiveres som svar på følgende handlinger.

 • Tryk kameraets udløserknap halvt ned
 • Tryk på testflashknappen

Mål/vægt

Mål
Produkt B × H × D (ca.)
Hus 84,4 × 149,0 × 136,4 mm
Vægt
Produkt Vægt (ca.)
Kun hus 572 g

Driftsmiljø

Temperatur-område ved brug 0-45 °C
Luftfugtighed ved brug 85 % eller mindre
 • Alle ovenstående specifikationer er baseret på Canons teststandarder.
 • Specifikationer og det udvendige kan ændres uden varsel.