Trådløs optagelse med multiflash med et indstillet flashforhold

Dette afsnit beskriver trådløs optagelse med flere flash ved hjælp af manuel flash. Du kan indstille flashoutputtet i trin på 1/3 stop til optagelse i intervallet fra fuld flash (1/1) til 1/128 flash for hver affyringsgruppe. Angiv alle parametrene på afsenderenheden.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Indstil flashmetoden til M.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg M, og tryk derefter joysticket lodret.
 3. Skub joysticket lodret.

 4. Vælg et element i (1).

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge et element, og skub joysticket lodret.
 5. Indstil affyringsgruppen.

  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille flashmetoden blandt følgende. Du kan bruge trådløs optagelse med flere flash, hvor affyringsgrupperne A, B og C er tilføjet.

   • Alle modtagerenheder har det samme flashoutput: ALLE
   • Indstilling af flashforholdet for affyringsgrupperne A og B:A:B
   • Indstilling af flashforholdet for affyringsgrupperne A, B og C:A:B:C
 6. Vælg en affyringsgruppe.

  • Hvis du har valgt A:B eller A:B:C i trin 2, skal du skubbe joysticket lodret og derefter skubbe joysticket op og ned eller dreje Vælg drejeknap til den valgte gruppe for at indstille flashoutputtet.
 7. Indstil flashoutputtet.

  • Skub joysticket lodret.
  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille flashoutputtet, og skub derefter joysticket lodret.
  • Gentag trin 3 og 4 for at indstille flashoutput for alle grupperne.
 8. Tag billedet.

  • Hver gruppe affyrer med det indstillede flashoutput.

Bemærk

 • Ved en indstilling til ALLE kan modtagerenhedens indstilling af affyringsgruppe enten være A, B eller C. Alle grupper ved det angivne flashoutput.